Hoffem eich gwahodd i gymryd rhan mewn astudiaeth yn edrych i ddatblygu argymhellion gweithgaredd corfforol penodol Ffibrosis Systig, sy’n cael ei gynnal ar y cyd â’r Ymddiriedolaeth Ffibrosis Systig.

Ffibrosis Systig (CF) yw’r clefyd mwyaf cyffredin, sy’n cyfyngu ar fywyd yn y boblogaeth Caucasian, gyda gweithgarwch corfforol cydnabyddedig yn un o’r strategaethau driniaeth fwyaf pwysig sydd hefyd yn gysylltiedig â gwell ansawdd bywyd yn y rhai ag CF. Fodd bynnag, er gwaethaf hyn, nid ydym yn gwybod ar hyn o bryd faint o weithgarwch corfforol y dylid eu hargymell neu sut i gyfrif am yr anhawster cymharol uwch o weithgarwch corfforol ar gyfer y rhai sydd ag CF. mwy datblygedig Felly, rydym yn chwilio am gyfranogwyr iach er mwyn ein helpu ymchwilio i anhawster cymharol amrywiaeth o dasgau a gweithgareddau fel y gallwn ddatblygu argymhellion gweithgareddau dyddiol sy’n addas ar gyfer rhai sydd â Ffibrosis Systig.

Beth yw “wirfoddolwr iach”?

Os ydych chi rhwng 8 a 18 oed-oed, yn cael unrhyw broblemau iechyd yn hysbys, gall ymgymryd â gweithgareddau bob dydd fel cerdded ac yn hapus i gymryd rhan, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych!

Beth fydd yn rhaid i mi ei wneud?

Os hoffech chi neu eich plentyn yn hoffi cymryd rhan, byddwn yn eich gwahodd i ymweld â ni dair gwaith yng Nghampws Bae Abertawe Brifysgol. Ystod yr ymweliadau hyn, byddwn yn asesu pa mor dda y mae eich ysgyfaint yn gweithio a pha mor drwchus eich esgyrn yn cael eu, yn rhoi rhywfaint o monitorau gweithgarwch corfforol i wisgo am yr wythnos ac yn gofyn i chi wneud amrywiaeth o weithgareddau bob dydd, gan gynnwys rhywfaint o ymarfer corff ar felin draed chi. Byddwn yn esbonio popeth yn fanylach cyn i chi gytuno i gymryd rhan, ond os yw hyn yn swnio’n ddiddorol, cysylltwch â ni!

 Sut mae fy mhlentyn neu i wirfoddoli?

Os hoffech chi gymryd rhan, neu gael mwy o wybodaeth am yr astudiaeth, cysylltwch â Mayara Silveira:

E-bost: 890407@swansea.ac.uk

Ffôn: 07594591738

 

Mawrth Ebrill 30th, 2019

Posted In: Arolygon ac Astudiaetha

Leave a Comment

Bydd Dŵr Cymru’n ymchwilio ymhellach i ollyngiadau dŵr o dan y ddaear ar Gampws Parc Singleton yn ystod oriau mân dydd Mawrth 30 Ebrill 2019. Bydd y gwaith hwn yn golygu bod yn rhaid cau’r cyflenwad dŵr dros dro rhwng 1am a 4am. (more…)

Llun Ebrill 29th, 2019

Posted In: Newyddion Campws

Leave a Comment

Mae Prifysgol Abertawe wedi ennill y teitl Prifysgol y Flwyddyn yng ngwobrau Dewis Myfyrwyr Whatuni eleni am yr eilwaith mewn pum mlynedd.

Yn ogystal â chipio teitl Prifysgol y Flwyddyn, mae Prifysgol Abertawe wedi ennill y categori Rhyngwladol, ac wedi cyrraedd y tri uchaf yn y categorïau Ôl-raddedig, a Chwrs a Darlithwyr.

Bellach yn eu chweched flwyddyn, mae gwobrau Whatuni wedi eu seilio ar filoedd o adolygiadau a gyflwynwyd gan fyfyrwyr – 41,000 o dros 160 o Brifysgolion ledled y DU.

Mae Abertawe hefyd wedi cyrraedd y 10 uchaf yn y categorïau canlynol:

  • Cefnogaeth i fyfyrwyr
  • Rhagolygon swyddi
  • Clybiau a Chymdeithasau

Meddai’r Athro Paul Boyle, Darpar Is-ganghellor Prifysgol Abertawe: “Rydym wrth ein bodd ein bod wedi cael ein coroni’n Brifysgol y Flwyddyn Whatuni am yr eilwaith mewn pum mlynedd, wedi i ni gipio’r wobr yn 2014.

“Mae’r cyflawniad rhagorol diweddaraf hwn yn dyst i berfformiad eithriadol ein staff ar draws y Brifysgol, a chryfder ein perthynas â chorff y myfyrwyr drwy Undeb y Myfyrwyr. Mae’n atgyfnerthu ein sefyllfa fel prifysgol fyd-eang sy’n perfformio ar y lefel uchaf ac sy’n cyflwyno addysgu o’r radd flaenaf, ymchwil flaengar, a phrofiad gwych i fyfyrwyr.”

DARLLENWCH RAGOR

Posted In: Newyddion Campws

Leave a Comment

Gall un rhodd o waed achub bywydau babanod sydd angen trallwysiad gwaed.

Clinig Symudol Rhoi Gwaed

Campws y Bae Prifysgol Abertawe, Ffordd Fabian

Dydd Mercher 8 Mai: 10:00 – 12:20 & 13:45 – 16:00

Dydd Iau 9 Mai: 11:00 – 12:20 & 13:45 – 16:00

Cysylltwch â ni i drefnu apwyntiad. Ewch i gwaedcymru.org.uk neu ffoniwch ni ar 0800 25 22 66

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Comment

Mae CAMHS eisiau i chi ymuno â ni!

Mwynhau her? Angerdd i helpu eraill? Eisiau gwybod mwy am weithio mewn gwasanaethau Iechyd Meddwl Pobl Ifanc yn Ngogledd Cymru?

MAE EICH GYRFA’N DECHRAU YMA!

Diwrnod Recriwtio CAMHS, dydd Sadwrn 11 Mai 2019.

Canolfan Ôl-raddedigion, Ysbyty Glan Clwyd (more…)

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University