Mae’n swyddogol, mae Abertawe’n hardd ac mae angen i ni ei chynnal.

Un o’r pethau mwyaf cadarnhaol am ddod i astudio ym Mhrifysgol Abertawe yw ei hagosrwydd at y traeth, boed hynny’n Fae Abertawe neu’n Benrhyn Gŵyr.

Os hoffech brofi’r hyn sydd gan Abertawe i’w gynnig, bydd angen i chi fynd i’r traethau ac archwilio cefn gwlad lleol.

Rydym am i chi gael yr amser gorau posib wrth i chi archwilio eich cartref newydd, felly dyma ein hawgrymiadau gorau i gael y gorau o’ch teithiau a pharchu ac amddiffyn yr ardal ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

(more…)

Mercher Mai 22nd, 2019

Posted In: Newyddion Campws, Amrywiol, Sustainability, Travel, Llesiant

Leave a Comment

Gwyddonwyr lleol, yn eich tafarn leol

20-22 Mai

Three Lamps / The Vault (No Sign Bar) / Whitez

  • Ein Cymdeithas
  • Y Meddwl Hyfryd
  • Popeth Technoleg
  • Ein Corff

Tocynnau: pintofscience.co.uk

 

 

 

 

 

 

 

 

Mawrth Mai 21st, 2019

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Comment

Ni fydd y Ddesg Wasanaeth GGS ar gael rhwng 09:00 – 10:30 ar ddydd Iau 23 Mai 2019 oherwydd gwaith diweddaru meddalwedd.

Ar gyfer unrhyw ymholiadau cysylltwch â gwasanaethau cwsmer ar Est: 5500 neu customerservice@swansea.ac.uk.

Mae GGS yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra a achosir.

Llun Mai 20th, 2019

Posted In: Negeseuon

Leave a Comment

Mae gan Brifysgol Abertawe rôl allweddol mewn menter newydd sy’n ceisio defnyddio gallu addysg i wella gwasanaethau iechyd meddwl yn y ddinas.

Mae’n rhan o bartneriaeth i lansio Coleg Adfer yn Abertawe sy’n cynnig ystod eang o gyfleoedd dysgu newydd i bobl â salwch meddwl a’u teuluoedd.

Lleolir y Coleg yn y Ganolfan Gymunedol ar gyfer Adfer, Addysg a Hyfforddiant Sgiliau (CREST) yng Nghwmbwrla a’i nod yw codi hunan-barch a hyder cyfranogwyr ynghyd â’u sgiliau. (more…)

Posted In: Llesiant

Leave a Comment

Mae Swyddogion Gweithredol Chwaraeon Abertawe yn helpu’r Swyddog Chwaraeon a staff Chwaraeon Abertawe wrth gynnal chwaraeon i fyfyrwyr. Mae’r rolau hyn yn cynnwys Arweinydd y Tîm, Elusennau a Chodi Arian, y Cyfryngau a Digwyddiadau a Swyddogion Gweithredol cyffredinol.

Mae pob rôl yn dod gyda manteision fel aelodaeth Chwaraeon Abertawe am ddim, trwydded barcio yn y Pwll Cenedlaethol ac aelodaeth i’r gampfa, gyda manteision eraill drwy gydol y flwyddyn. Gall y manteision gael eu tynnu os nad yw’r lefelau o ymrwymiad yn cwrdd â’r disgwyl drwy gydol y flwyddyn.

DYDDIAD CAU 23ain Mai 2019

Ewch yma i ymgeisio.

Gwener Mai 17th, 2019

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon

Leave a Comment

« Previous PageNext Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University