Ydych chi’n byw ac yn teithio yn Abertawe? Os felly, peidiwch ag anghofio gwneud cais am ‘My Travel Pass’ yn barod ar gyfer mis Medi. Mae’r cynllun hwn ar gael i bobl ifanc 16-21 oed sy’n golygu bod hyd yn oed mwy o bobl ifanc yn gallu elwa ar deithio bws gostyngol yng Nghymru!

Cysylltwch ag unrhyw gwestiynau  J.Cornelius@swansea.ac.uk

Iau Mai 30th, 2019

Posted In: Negeseuon, Cynigio, Travel

Leave a Comment

Cyf: Paul Weitz

USA 2019 1awr 40mnd

Julianne Moore, Ken Watanabe, Sebastian Koch

A world-renowned opera singer becomes trapped in a hostage situation when she is invited to perform for a wealthy industrialist in South America.

“What makes every iteration of Bel Canto […] such a richly rewarding journey is the gradual evolution of its characters” ROGEREBERT.COM

Nos Lun 3 Mehefin 7.30pm

Mawrth Mai 28th, 2019

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Comment

 

Ni fydd unrhyw newidiadau i gasgliadau sbwriel ac ailgylchu dros wyliau banc mis Mai a mis Awst. Cynhelir yr holl gasgliadau ar y dyddiau arferol.

Er mwyn cael gwybod beth yw’ch diwrnod casglu arferol, defnyddiwch ein teclyn Chwilio am gasgliadau ailgylchu a sbwriel.

 

Posted In: Negeseuon, Sustainability

Leave a Comment

Mae’r Gwasanaethau TG yn adrodd bod y Brifysgol yn gweld cynnydd yn y nifer o ymdrechion gwe-rwydo sy’n cael eu derbyn trwy e-bost ar hyn o bryd. Gofynnwn i chi fod yn wyliadwrus iawn, ac osgoi agor atodiadau neu ddilyn hypergysylltiadau sydd wedi’u cynnwys mewn negeseuon nad ydych yn gwbl hyderus eu bod wedi cael eu hanfon gan anfonwr dilys. Mae’r Gwasanaethau TG wrthi’n brysur yn ceisio hidlo’r negeseuon hyn fel nad ydynt yn cael eu cludo i’ch blwch post.

(more…)

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

REP ADVERT GENERAL CYM Oes gennych brofiad o gynrychioli eich cyfoedion?

Hoffech chi gael rôl newydd y flwyddyn nesaf?

Mae ceisiadau ar gyfer cynrychiolwyr colegau ar agor ar hyn o bryd ar gyfer 2019/20. Cynrychiolwyr Colegau yw llais holl fyfyrwyr eu coleg, maent yn cefnogi Cynrychiolwyr Pwnc ac yn gweithio’n agos gyda’r Brifysgol ar brosiectau a datblygiadau allweddol.

Ceir gwobrau, nwyddau am ddim a llawer o fanteision i’r rôl, gan gynnwys bwrsariaeth gwerth £300.

I gael mwy o wybodaeth, e-bostiwch stephanie.dalton@abertawe.ac.uk neu cyflwynwch gais yma nawr (dyddiad cau 12 Mehefin, 12pm)

Gwener Mai 24th, 2019

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon

2 Comments

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University