Rydym yn chwilio am unigolion sy’n medru ein helpu gyda’n Canfyddiadau Ymchwil Anaf i’r Ymennydd i ddatblygu ‘Mesur Canfyddiad Anaf i’r Ymennydd’. Pwrpas yr astudiaeth yma yw profi maes eitemau ar sail gwybodaeth a hefyd mesur athreuliad mewn gwahanol grwpiau fel y gallwn ddilysu’r teclyn yma. (more…)

Mercher Mehefin 26th, 2019

Posted In: Arolygon ac Astudiaetha

Leave a Comment

Yr Athro Nuria Lorenzo-Dus (Prifysgol Abertawe) a’r Athro Adele Paiement (Prifysgol Toulon)

Nos Fercher 26 Mehefin am 7:30pm National Waterfront Museum 

Mae pedoffiliaid yn manteisio fwyfwy ar y rhyngrwyd a rheoliadau annigonol yn y cyfryngau cymdeithasol i feithrin perthnasoedd rhywiol â phlant ar-lein, gan ddefnyddio platfformau digidol gwahanol i feithrin perthnasoedd â nifer o darpar dioddefwyr ar yr un pryd. (more…)

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Comment

Bydd Caffi Callaghan ar gau rhwng 24/06/2019 a 05/07/2019 ar gyfer gwaith hanfodol i wella’r system gwresogi dŵr yn adeilad James Callaghan.

Bydd Hoffi Coffi ar agor dros yr 14 diwrnod yma.

Gallwch weld oriau agor pob man arlwyo dros yr haf ar y dudalen isod:
https://www.abertawe.ac.uk/catering/cat … ing-hours/

Rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra ac yn gwerthfawrogi eich amynedd yn ystod y gwaith cynnal a chadw hanfodol hwn.

Cofion Cynnes,

Gwasanaethau Arlwyo

Mawrth Mehefin 25th, 2019

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon

Leave a Comment

I’r rhai ohonoch sy’n byw oddi ar y campws, byddwch yn wyliadwrus o droseddwyr sy’n esgus eu bod yn weithwyr elusennol neu’n werthwyr stepen drws.

(more…)

Iau Mehefin 20th, 2019

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Mehefin 25, 2019, 12:30-1:30yh, Room 106, Haldane Building, Park Campus

Siaradwr: Lynne Walsh, Senior Lecturer, RMN, RGN

Y cyfle i gwrdd â Lynne Walsh, nyrs iechyd meddwl gofrestredig sydd â dros 40 mlynedd o brofiad. Bydd Lynne wrth law i drafod iechyd a lles dynion, effaith iechyd meddwl gwael a’i effaith yn y gweithle. (more…)

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Llesiant

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University