Mae gwerth hanner canrif o bethau cerddorol cofiadwy a thrawiadol yn helpu Abertawe i ddathlu ei hanner canmlwyddiant cyntaf ers iddi ennill statws dinas. (more…)

Llun Medi 30th, 2019

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Amrywiol

Leave a Comment

Bydd criw ffilmio yn defnyddio rhan o’r recreation ground rhwng dydd Llun 30 Medi 2019, gan arwain at golli rhai mannau parcio dros dro.

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â’n tîm Gwasanaethau Cwsmer drwy’r cyfeiriad e-bost canlynol: estates-customerservices@swansea.ac.uk  

Gwener Medi 27th, 2019

Posted In: Negeseuon, Travel

Leave a Comment

Gwnewch gais i fod yn Llysgennad Myfyrwyr ar gyfer y Flwyddyn Academaidd 2019-20.

Ymgeisiwch Nawr

Dyddiad cau: Dydd Iau 3 Hydref 2019.

MAE CYMAINT O RESYMAU DROS DDOD YN FYFYRIWR LLYSGENNAD YM MHRIFYSGOL ABERTAWE:

 1. Cynllun Myfyrwyr Llysgennad cyflogedig gyda hyfforddiant llawn wrth ennill profiadau gwych i’w hychwanegu ar eich CV.

2. Cwrdd â ffrindiau newydd a chynrychioli Prifysgol Abertawe mewn amryw o ddigwyddiadau; bydd cyfleoedd i weithio mewn adrannau arall ar draws y Brifysgol hefyd.

3. Digwyddiadau cymdeithasol drwy gydol y Flwyddyn Academaidd.

4. Cyfle i ymgeisio i fod yn Uwch-fyfyriwr Llysgennad ar ôl blwyddyn fel Myfyriwr Llysgennad.

5. Gweithio tuag at Wobr Llysgennad y Swyddfa Recriwtio Myfyrwyr ac Achrediad WOWee gydag Academi Cyflogadwyedd Abertawe a gydnabyddir ar eich tystysgrif HEAR wrth raddio.

 Cyfweliadau Grŵp: Dydd Llun 7 Hyfref – Dydd Mercher 9 Hydref 2019.

Hyfforddiant Llysgenhadon Myfyrwyr Gorfodol i ymgeiswyr llwyddiannus: Dydd Sadwrn 12 Hydref 2019.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach, cysylltwch â studentambassadors@swansea.ac.uk

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon

Leave a Comment

Mae’n Wythnos Llyfrgelloedd rhwng yr 7 a’r 12 o Hydref! Y thema yw ‘Dathlu llyfrgelloedd mewn byd digidol’. Mae Llyfrgelloedd Prifysgol Abertawe’n cynnal ‘5 Niwrnod yn y Llyfrgell’ #SU5DoL i helpu myfyrwyr i wneud y gorau o’n hadnoddau digidol a’n gwasanaethau llyfrgell eraill. Cofrestrwch ar gyfer ein blog https://libguides.swansea.ac.uk/blog/ er mwyn derbyn neges newydd bob dydd o’r wythnos. Gallwch hefyd ein dilyn ar Twitter ac Instagram gyda’r hashnod #su5dol.

Hoffem eich gweld chi wyneb yn wyneb hefyd! Dewch i’n sesiynau galw heibio yn y llyfrgelloedd ar Gampws y Bae a Champws Parc Singleton i gwrdd â staff y llyfrgell a chael rhagor o wybodaeth am ein hadnoddau a’n cymorth digidol. Hefyd gallwch ganfod sut y gall ein cydweithwyr yn y Ganolfan Llwyddiant Academaidd eich helpu chi. Mae croeso i bawb, nid oes angen archebu, byddwn yn darparu ar gyfer gwahanol anghenion dietegol!

Llyfrgell Parc Singleton

Cacennau yn y Cwtsh rhwng 10.00-14.00 ar ddydd Mawrth ar 8 o Hydref.

Llyfrgell y Bae

Cacennau yn y Caffi rhwng 14.00-16.00 dydd Iau’r 10 o Hydref.

Iau Medi 26th, 2019

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Gydag aelodaeth myfyrwyr yn dechrau am gyn lleied â £18.99 y mis, bydd gan aelodau fynediad i’r canlynol: (more…)

Mercher Medi 25th, 2019

Posted In: Cynigio

Leave a Comment

« Previous PageNext Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University