Dewch i gymryd rhan, Dysgwch sgiliau a rhowch yn ôl!

Y Cyntedd, Y Coleg, Campws y Bae ar y 1af o Hydref 10-4pm

Y Ffreutur, Tŷ Fulton, Campws Singleton ar y 3ydd o Hydref 10-4pm

I gael rhagor o wybodaeth am Discovery ewch i www.discoverysvs.org

neu cysylltwch â discovery@swansea.ac.uk 01792 295743

Llun Medi 30th, 2019

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Negeseuon

Leave a Comment

Yn dilyn adborth, mae Gwasanaethau Arlwyo wedi darparu microdannau cyfrannol i defnyddio.

Rheolau ar gyfer defnyddio’r microdon:

  • Cofiwch lanhau diferion a staeniau.
  • Peidiwch â gadael eitemau heb fod neb yn gofalu amdanynt.
  • Peidiwch ag ymyrryd pan fydd bwyd pobl eraill yn coginio.

 

Posted In: Newyddion Campws, Amrywiol

Leave a Comment

Fruit basketYmunwch â ni i fwyta un o’n 5 dogn y dydd a cymerwch ddogn o ffrwythau yn un o gorsafoedd Ffrwythau Am Ddim Gwasanaethau Arlwyo sydd wedi’u lleoli yn Fusion ar Gampws Singleton a Y Core ar Gampws y Bae.

Caiff y fowlen ei hail-lenwi bob dydd, a fydd yn gweithio ay cyntaf I’r felin.

 

 

 

Posted In: Newyddion Campws, Cynigio

Leave a Comment

Poster advertising a Rioja Tasting eventSesiwn Blasu Rioja

Cerddoriaeth fyw, siardwr gwadd & gwobrau cystadleuthau

Tocynnau Cynnar £6: http://swansea-societies.co.uk/tickets

Dydd iau, 3ydd o Hydref

Bar JCs, Ty Fulton

Drysau’n Aghor Am 7yh

Er budd Mind

 

 

 

 

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Amrywiol

Leave a Comment

Ydych chi’n awyddus i wella eich sgiliau a’ch potensial i ennill cyflog uwch? Cofrestrwch ar gyfer Diwrnodau Agored Ôl-radd ar 6 a 13 Tachwedd 2019 er mwyn dysgu mwy am gyrsiau, cyllid a bywyd fel myfyriwr ôl-radd ym Mhrifysgol Abertawe. (more…)

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University