Sylwer bod ychydig o docynnau gwahanol yn cael eu defnyddio, y mae manylion amdanynt isod:

Cerdyn Parcio a Theithio plastig – Mae hon yn drwydded barcio flynyddol ar gyfer Parcio a Theithio – Gall myfyrwyr â’r drwydded hon deithio AM DDIM rhwng Parcio a Theithio Ffordd Fabian a Champws y Bae’n unig.

Tocyn Papur – Gellir prynu’r tocynnau hyn yn ddyddiol ac mae’n costio £1 i deithio i Gampws y Bae ac yn ôl wrth ddangos y tocyn Parcio a Theithio.

Mae myfyrwyr sy’n talu’n ddyddiol i Barcio a Theithio yn Ffordd Fabian neu Lyndŵr ac sy’n teithio i Gampws Singleton yn talu £1.70 ychwanegol am docyn.

Cofiwch, gall myfyrwyr deithio ar bob bws sy’n rhedeg rhwng Parcio a Theithio Ffordd Fabian a Champws y Bae yn unol â’r amodau uchod.

Pennawd i’r dudalen tudalennau teithio am fwy o wybodaeth:

https://www.swansea.ac.uk/cy/y-brifysgol/cynaliadwyedd/teithio-cynaliadwy/ar-bws/

 

Iau Hydref 31st, 2019

Posted In: Negeseuon, Sustainability, Travel

2 Comments

Oes gennych gwestiynau? Hoffech chi glywed am ddigwyddiadau a gwibdeithiau? Oes eisiau bwyd arnoch? Dewch i Farchnad Bae Abertawe! (more…)

Posted In: Newyddion Campws, Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Comment

Taliesin – Campws Singleton
Ystafell 004, Y Coleg – Campws y Bae

Os ydych yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Abertawe ac rydych am wella agwedd ar eich ysgrifennu, dewch draw i weithdai Wythnos Ysgrifennu. (more…)

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Comment

Adborth Modiwl - Byddwch yn rhan o'r sgwrs!Mae’n gyfle i fyfyrwyr ddarparu adborth ar eu modiwlau unigol fel y gellir rhoi gwelliannau ar waith lle mae eu hangen i gefnogi dysgu’r myfyrwyr yn well.

Neu gallwch glicio ar y ddolen hon: https://blackboard.swan.ac.uk

Mercher Hydref 30th, 2019

Posted In: Arolygon ac Astudiaetha

2 Comments

A oes gennych anabledd / cyflwr meddygol / anhawster iechyd meddwl neu Cyflwr Sbectrwm Awtistig (ASC)? Ydych chi wedi derbyn darpariaethau arholiad ychwanegol (e.e. amser ychwanegol) yn flaenorol yn y coleg / ysgol ac eisiau hyn i barhau?

Os felly, nawr yw’r amser i weithredu.

(more…)

Mawrth Hydref 29th, 2019

Posted In: Negeseuon, Arolygon ac Astudiaetha, Llesiant

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University