Mae ein hadeilad newydd ar Gampws y Bae, y Twyni, bellach ar agor i’w ddefnyddio. (more…)

Mawrth Tachwedd 26th, 2019

Posted In: Newyddion Campws, Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Comment

Ffreutur, Llawr 1af, Tŷ Fulton, 16.15 – 18.15

Mae Undeb y Myfyrwyr ac UCU Abertawe wedi gwahodd ymgeiswyr yr etholiad cyffredinol ar gyfer Gorllewin Abertawe i ymuno â myfyrwyr, staff ac aelodau’r cyhoedd mewn sesiwn holi ac ateb.  (more…)

Llun Tachwedd 25th, 2019

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Comment

(more…)

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Comment

Mae BywydCampws yn cynnal Gwasanaeth Carolau traddodiadol dan arweiniad y Parchedig Mandy Williams. (more…)

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Comment

Mae BywydCampws yn cynnal Cyngerdd Carolau’r Nadolig anffurfiol, gan gynnwys gwobrau raffl, canu carolau a mins peis di-rif! (more…)

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University