Cymerwch ran a rhannu eich barn yn Arolwg Ymchwil Iechyd Meddwl Share UK.

Gofynnir yn garedig i chi gymryd 5-10 munud i’n helpu ni i ddeall sut all ymchwil y dyfodol ateb y cwestiynau sydd o bwys i chi.

👉Ewch i https://www.surveymonkey.co.uk/r/2S3YMX5

@ADPMentalHealth

Gwener Rhagfyr 20th, 2019

Posted In: Negeseuon, Arolygon ac Astudiaetha

Leave a Comment

hands holding a sphere of lightMae’n bleser mawr gennym gyhoeddi y bydd Oriel Science unwaith eto yn cynnal “Gwyddoniaeth Wych Abertawe” ddydd Sul 8 Mawrth 2020 yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, yn ystod Wythnos Wyddoniaeth Prydain (6-15 Mawrth 2020).  Oes gennych ddiddordeb mewn cael stondin, cynnal gweithdy neu roi sgwrs yn y digwyddiad hwn? Os felly, darllenwch ymlaen.

Mae “Gwyddoniaeth Wych Abertawe” yn adeiladu ar lwyddiant ein harddangosfa dros dro, a oedd ar agor rhwng mis Medi 2016 a mis Mehefin 2017 yng nghanol dinas Abertawe ac a ddenodd 17,000 o ymweliadau gan y cyhoedd a myfyrwyr ysgol. Ers yr arddangosfa dros dro, mae Oriel Science wedi bod yn rhan o dros 100 o ddigwyddiadau, gan ryngweithio â mwy na 100,000 o bobl. Mae’r rhain yn cynnwys gweithdai mewn ysgolion, Sioe Awyr Abertawe, Eisteddfod yr Urdd, Gŵyl Ymylol Abertawe a gwyliau gwyddoniaeth yn Abertawe, Merthyr a Chaerdydd, arddangosfeydd mewn amgueddfeydd ac Oriel Gelf Glynn Vivian, yn ogystal â sgyrsiau mewn ysgolion a llyfrgelloedd a’n ‘Caffi Oriel Science’ misol yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau.

Cyfrannodd dros 22 grŵp ymchwil o bob rhan o’r Brifysgol at ein digwyddiad Sul Gwyddonol Gwych ar 10 Mawrth 2019, a chroesawyd 3,600 o ymwelwyr mewn pum awr yn unig!

Rydym yn eich gwahodd i ymuno ag Oriel Science i hyrwyddo eich ymchwil i’r gymuned yn y digwyddiad ‘Gwyddoniaeth Wych Abertawe’. Rydym yn croesawu syniadau arddangos sy’n ymwneud ag unrhyw weithgaredd STEMM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg, Meddygaeth).

Cyflwynwch eich cynnig drwy lenwi’r ffurflen ar-lein syml isod.

Ffurflen Gais “Gwyddoniaeth Wych Abertawe 2020” Oriel Science

A fyddech cystal â chwblhau’r ffurflen erbyn 15 Ionawr fel y gallwn ddechrau cynllunio arddangosfeydd a gweithgareddau’r dydd.

E-bostiwch orielscience@abertawe.ac.uk os oes gennych gwestiynau.

Cofion cynnes a dymuniadau gorau

Tîm Oriel Science

Iau Rhagfyr 19th, 2019

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Negeseuon, Arolygon ac Astudiaetha, Travel

Leave a Comment

Two people sitting at a table, one person is talkingMae Prifysgol Abertawe’n penodi Arholwyr Allanol i’r holl raglenni i sicrhau bod y gweithdrefnau sydd ar waith ym Mhrifysgol Abertawe wedi’u dilyn a bod y prosesau asesu a dosbarthiadau yn deg ac yn unol â’r safonau dyfarnu cenedlaethol. I weld adroddiad yr Arholwr Allanol ar gyfer eich rhaglen, ewch i’n tudalen we benodol Adroddiad Fy Arholwr Allanol.

 

Mercher Rhagfyr 18th, 2019

Posted In: Negeseuon

Leave a Comment

bus stop road markingsTocynnau Dydd

 Os byddai’n well gennych brynu tocyn yn ôl yr angen, bydd tocyn dydd yn costio £3.50 (neu £2.35 os oes gennych FyNgherdynTeithio).
 
Mae tocyn dydd yn golygu y gallwch deithio faint a fynnir ar wasanaethau 4, 4A, 8, 9 a 10 yn ogystal â gwasanaethau X1, X3, X4, X5, X7, X8 a 38 rhwng Campws y Bae a gorsaf fysiau’r Cwadrant.
 
Gellir ei brynu ar unrhyw adeg ac mae’n ddilys hyd nes bod gwasanaethau’r dydd yn dod i ben. Gallwch brynu tocynnau dydd ar y bws gyda cherdyn myfyriwr dilys.
Unrhyw gwestiynau ailraddio teithio cysylltwch â: J.Cornelius@Swansea.ac.uk

Posted In: Negeseuon, Sustainability, Travel

2 Comments

Wrth i ddiwedd y tymor nesáu, bydd oriau agor siopau’r Gwasanaethau Arlwyo amrywio’n ychydig. (more…)

Llun Rhagfyr 16th, 2019

Posted In: Newyddion Campws

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University