Woman working on computerMae tudalennau gwe Prosiect Canvas bellach yn fyw a gellir eu cyrchu drwy’r ddolen https://www.swansea.ac.uk/cy/y-brifysgol/tudalen-hafan-prosiect-canvas/. (more…)

Llun Ionawr 27th, 2020

Posted In: Negeseuon

Leave a Comment

Mae’r Brifysgol yn cofnodi data presenoldeb yr holl fyfyrwyr ym mhob cyfarfod goruchwylio.  Mae cydberthynas rhwng presenoldeb a pherfformiad. Po fwyaf y cyfarfodydd goruchwylio rydych yn eu mynychu, gorau fydd eich perfformiad, yn gyffredinol. (more…)

Posted In: Negeseuon

Leave a Comment

Croeso’n ôl!

A chithau’n fyfyriwr o Brifysgol Abertawe, mae eich presenoldeb yn bwysig i ni oherwydd ein bod ni’n gwybod – po fwyaf o sesiynau dysgu a amserlennir y mae myfyrwyr yn mynd iddyn nhw, y gorau y maen nhw’n ei wneud.

Cofiwch sganio eich cerdyn myfyriwr wrth fynd i mewn i ystafelloedd darlithio, i’r labordai a’r mannau addysgu ar gyfer pob un o’ch sesiynau dysgu a amserlennir. (more…)

Posted In: Negeseuon

Leave a Comment

Gan fod Prifysgol Abertawe bellach yn gweithredu Safonau’r Gymraeg, mae gen ti’r hawl gyfreithiol i dderbyn rhai gwasanaethau yn y Gymraeg. (more…)

Posted In: Negeseuon

Leave a Comment

Smiling students in a graduation ceremony clappingHoffech chi ganu o flaen 500 o bobl yn y seremonïau graddio eleni?

Mae’r Brifysgol yn chwilio am gantorion dawnus, hyderus a phrofiadol i ganu yn ystod seremonïau graddio’r haf eleni. Telir am gostau teithio yn y DU a rhoddir tâl i ymgeiswyr llwyddiannus. (more…)

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Negeseuon

Leave a Comment

« Previous PageNext Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University