Postgraduate student giving a speechMae uchafbwynt y calendr ymchwil ôl-raddedig, y Thesis Tair Munud (3MT) yn dychwelyd ar gyfer 2020. (more…)

Mercher Ionawr 29th, 2020

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Comment

Watercolour painting of a lighthouseBeth sydd mewn enw?  Mae gwahoddiad cynnes i chi i ddod i lansiad Y Goleudy, Tŷ Fulton, Campws Singleton.  Dyma’r brand newydd ar gyfer Canolfan y Gaplaniaeth (more…)

Posted In: Newyddion Campws, Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Llesiant

Leave a Comment

29/01/20 Diweddariad ar deithio i Ddinas Wuhan ac Achosion o Goronafeirws (more…)

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon, Travel

Leave a Comment

Mae ein hamserlen dosbarthiadau ffitrwydd newydd wedi’i chyhoeddi. Mae cyffro mawr am gyflwyno Les Mills Virtual Ar Alw, gan roi hyd yn oed fwy o reolaeth i chi dros eich ffitrwydd! (more…)

Posted In: Cynigio, Llesiant

Leave a Comment

28/1/20: Diweddariad ar deithio i Ddinas Wuhan a’r salwch Coronafeirws
(more…)

Posted In: Negeseuon, Llesiant

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University