Ar hyn o bryd, mae’r Brifysgol yn datblygu ein Cynllun Strategol newydd ac rydym yn awyddus i gael mewnbwn gan fyfyrwyr i lywio cyfeiriad y Brifysgol yn y dyfodol. Byddwn yn cynnal cyfres o weithdai i ddod â staff a myfyrwyr ynghyd er mwyn llywio ein Gweledigaeth a’n Hymrwymiadau ar gyfer y dyfodol. (more…)

Iau Chwefror 27th, 2020

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Negeseuon

Leave a Comment

Compass Group logoDim profiad o ganolfannau asesu? Bydd cyn-fyfyriwr Prifysgol Abertawe, Alex, yn gallu siarad â chi am y broses a chynnig awgrymiadau euraidd drwy gydol y sesiwn. (more…)

Mercher Chwefror 26th, 2020

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, [:en]Swansea Employability Academy[:cy]Academi Cyflogadwyedd Abertawe[:]

Leave a Comment

Group of people working around a tableDyma’r cyfle olaf eleni i wella eich graddau drwy gyrsiau sgiliau astudio am ddim gan y Ganolfan Llwyddiant Academaidd! (more…)

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Negeseuon

Leave a Comment

Mae Prifysgol Abertawe wedi derbyn adroddiadau gan Heddlu De Cymru am gynnydd yn nifer y troseddau sy’n cynnwys torri i mewn i gerbydau a thai yn ardaloedd Uplands a Brynmill. (more…)

Llun Chwefror 24th, 2020

Posted In: Negeseuon, Llesiant

One Comment

Hoffem eich atgoffa na chaniateir parcio o gwmpas Neuaddau Preswyl Rod Jones ar Gampws y Bae. (more…)

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon

Leave a Comment

« Previous PageNext Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University