Person with fountain pen writing on a formNodwch, oherwydd staff yn gweithio o bell, ni fydd MyUniHub yn gallu derbyn unrhyw ffurflenni cais, dogfennau, na gohebiaeth drwy’r post ar hyn o bryd. Defnyddiwch y ffurflenni ar-lein a ddarperir wrth gyflwyno ceisiadau.​

 

 

 

 

Mawrth Mawrth 31st, 2020

Posted In: Negeseuon

Leave a Comment

Rydym yn awyddus i gasglu’r wybodaeth ganlynol gan fyfyrwyr er mwyn i ni allu eich cefnogi chi. Sylwer hefyd os yw eich sefyllfa wedi newid ynghylch unrhyw un o’r rhain ers i ni ofyn i chi amdanynt yn wreiddiol, cofiwch ein diweddaru ni. Efallai fod rhai ohonoch wedi derbyn cyfathrebiadau gan eich colegau a’ch ysgolion yn gofyn am yr wybodaeth hon, ond mae’n hollbwysig eich bod yn dweud wrthym yn ganolog hefyd (more…)

Posted In: Negeseuon, Llesiant

Leave a Comment

Rydym wedi bod yn dilyn argymhellion y Llywodraeth ynghylch sefyllfa COVID-19, ac yn dilyn trafodaethau gyda nextbike, Santander a phartneriaid lleol eraill gan gynnwys Cyngor Abertawe a Bikeability, rydym wedi gwneud y penderfyniad anodd ddod â chynllun Santander Cycles yn Abertawe i ben, dros dro, gan ddechrau ar unwaith. (more…)

Posted In: Negeseuon, Sustainability, Travel

Leave a Comment

Cyflwyno cais am Grant y Gronfa Angen Mwyaf

A oes gennych syniad a fydd yn cael effaith gadarnhaol ar gynulleidfa fawr? Neu a fydd yn gwella profiad ein myfyrwyr yn sylweddol yn y Brifysgol?  Neu’r ddau?  Yna cyflwynwch gais am grant o’n Cronfa Angen Mwyaf er mwyn ei ddatblygu.   Gallai fod ar gyfer darn gwerthfawr o ymchwil rydych yn gweithio arno; rhaglen allgymorth addysgol; creu grŵp diddordeb – unrhyw beth sy’n diwallu un o’r meini prawf hyn. (more…)

Llun Mawrth 30th, 2020

Posted In: Negeseuon, Cynigio

Leave a Comment

Swansea’s main bus station will be closed to the public after Sunday 29 March. (more…)

Posted In: Negeseuon, Travel

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University