Wedi’i seilio ar y Pum Ffordd at Les, bydd yr Hyrwyddwyr Lles yn hwyluso cyflwyniad a thrafodaeth ar sut gallwch chi gynnwys y pum ffordd at les yn rhan o’ch bywyd bob dydd yn ystod Cymorth Astudio trwy Zoom.

Bydd Wythnos Pedwar yn canolbwyntio ar “Talu Sylw” a bydd yn cynnwys Karen Wilson o’r adran les a fydd yn arwain sesiwn 10 munud. Yn ystod y digwyddiad hwn bydd Karen, sy’n athrawes ymwybyddiaeth ofalgar, yn rhannu cyngor ar sut a pham gall talu sylw fod yn ddefnyddiol wedyn bydd hi’n cynnig ymarfer byr ar dalu sylw i ymwybyddiaeth ofalgar. Yna bydd myfyrwyr yn trafod syniadau ac enghreifftiau o dalu sylw y maent yn eu profi gartref.

‘Y foment bresennol yw’r unig foment sydd ar gael i ni’ – Thich Nhat Hanh

https://www.fatsoma.com/-wellbeing-champions-/u1sqxswb/virtual-lounge-studyaid-take-notice

Gwener Mai 29th, 2020

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Negeseuon

Leave a Comment

Dyma’ch cyfle!

Ar hyn o bryd rydym yn gweithio gyda thîm o ymgynghorwyr o Atos i ddatblygu Strategaeth Rhwydweith 10 mlynedd ar gyfer y Brifysgol. Y nod gyffredinol yw datblygu cynnig technegol ac achos busnes er mwyn gwella cysylltedd ar y campws ac oddi ar y campws ar gyfer pob aelod o staff a phob myfyriwr, unrhyw bryd ac yn unman, gan ystyried y 10 mlynedd nesaf a’r holl dueddiadau newydd sy’n effeithio arnom ni i gyd.

I alluogi tîm Atos i ddeall ein rhwydwaith a’n mynediad rhyngrwyd presennol ac igasglu eich syniadau o ran y gwelliannau a’r newidiadau yr hoffech chi eu gweld er mwyn gwella profiad y myfyrwyr, rydym yn cynnal Panel Barn Myfyrwyr rhithwir a rhyngweithiol. Os nad ydych chi wedi cymryd rhan mewn Panel Barn Myfyrwyr o’r blaen a hoffech chi ddysgu mwy amdano ewch i’n tudalennau gwe MyUni.

Cynhelir y Panel Barn Myfyrwyr trwy Zoom ddydd Gwener 12 Mehefin o 11am tan 12pm. Er mwyn cadw lle ewch i’r dudalen gofrestru lle gallwch chi ddysgu mwy am yr ymgynghoriad. Caiff rhagor o fanylion, gan gynnwys y gwahoddiad Zoom, eu hanfon atoch chi yn nes at y dyddiad.

Diolch!

Tîm MyUni

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Amrywiol

Leave a Comment

Y Diweddaraf gan Brifysgol Abertawe am flwyddyn academaidd 2020-2021

Diolch eto am eich amynedd wrth i ni addasu i ffordd newydd o gyflwyno ein rhaglenni yn ystod Covid-19.

Gallwn dawelu eich meddwl bod staff y Brifysgol yn gweithio gyda’i gilydd i gynllunio gweithgarwch y dyfodol a bydd Prifysgol Abertawe’n barod i addysgu ar ddechrau’r flwyddyn academaidd newydd ym mis Medi yn unol â’r dyddiadau tymor a gyhoeddwyd (bydd y dyddiad dechrau’n amrywio ar gyfer myfyrwyr sydd wedi cofrestru ar raglenni sy’n arwain at gofrestriad proffesiynol). (more…)

Iau Mai 28th, 2020

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon, Arolygon ac Astudiaetha

2 Comments

Ers y cychwyn cyntaf mae chwaraeon wedi chwarae rôl bwysig ym mywyd myfyrwyr. Roedd hoci, yn ogystal â rygbi, yn gamp boblogaidd – nid yw hynny’n syndod ar gyfer sefydliad yng Nghymru!

Yn y blynyddoedd wedi hynny, ffurfiwyd timau a oedd yn cynnwys staff a myfyrwyr. Gwybodaeth ddiddorol iawn!

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Ymunwch â’n Diwrnod Agored Rhithwir i Ôl-raddedigion ar 10fed Mehefin.

Cewch fynediad unigryw at:

  • Ein sgwrs am ariannu
  • Sesiwn holi ac ateb i fyfyrwyr
  • Sgyrsiau gan Adrannau
  • Sesiynau sgwrsio byw gydag aelodau staff
  • Teithiau rhithwir lle gallwch chi archwilio ein campysau prydferth

Cofrestrwch nawr

 

Mercher Mai 27th, 2020

Posted In: Newyddion Campws, Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University