Dyluniwyd yr arolwg hwn er mwyn casglu adborth myfyrwyr ôl-raddedig trwy ymchwil am ymateb Prifysgol Abertawe i Covid-19. Bydd y wybodaeth hon yn helpu Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe gydnabod unrhyw ddarpar faterion neu bryderon sydd gennych chi, ac felly yn galluogi ein Swyddogion Llawn-amser a staff i gydweithio â’r Brifysgol ac ehangu profiadau myfyrwyr ôl-raddedig. Mae’r arolwg yn ddienw ac yn cael ei gynnal yn unol â Pholisi Preifatrwydd Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe.

Cliciwch yma i lenwi’r arolwg.

Diolch am eich amser!

Mercher Gorffennaf 29th, 2020

Posted In: Amrywiol, Arolygon ac Astudiaetha

Leave a Comment

Ni fydd y Ddesg Wasanaeth GGS ar gael rhwng 06:00 – 08:00 ar Dydd Iau 30 Gorffennaf 2020 oherwydd gwaith diweddaru meddalwedd.

Ar gyfer unrhyw ymholiadau cysylltwch â gwasanaethau cwsmer ar Est: 5500 neu customerservice@swansea.ac.uk.

Mae GGS yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra a achosir.

Mawrth Gorffennaf 28th, 2020

Posted In: Negeseuon

Leave a Comment

Fe fydd y Brifysgol yn symud ei e-lyfrau Dawsonera i blatfform arall yn fuan.

(more…)

Iau Gorffennaf 23rd, 2020

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Image of Swansea University's Singleton Abbey in the 1930s. Image courtesy of Richard Burton ArchivesMae’r llun hwn a dynnwyd yn ystod y 1930au cynnar yn dangos mai Abaty Singleton oedd y brif ganolfan ar gyfer bywyd y Brifysgol i staff a myfyrwr o hyd.

Cynhaliwyd y mwyafrif o fusnes academiadd a busnes y Brifysgol yma gan gynnwys darlithoedd a gwaith ymarfero.

Nid yw’r adeliad yn edrych llawer yn wahanol ond edrychwch ar y car!

 

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Os ydych yn ymgymryd ag asesiad atodol yn y flwyddyn academaidd hon (19/20), efallai bydd Red Canvas logo over hands typing on a keyboardyn cael ei gynnal drwy blatfform Canvas. I gefnogi hyn, mae Tîm Prosiect Canvas wedi llunio canllawiau a gwybodaeth ddefnyddiol i fyfyrwyr ar sut i ddefnyddio’r platfform hwn.

(more…)

Mawrth Gorffennaf 21st, 2020

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

« Previous PageNext Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University