Os bydd angen llyfr arnoch chi ac nid yw ar gael yn electronig, gallwch chi bellach gyflwyno cais amdano trwy iFind, catalog y Llyfrgell, a’i gasglu o Lyfrgell Campws y Bae, Llyfrgell Campws Parc Singleton neu Lyfrgell Parc Dewi Sant. Cyflwynwch y cais ac ar ôl i aelod o staff y Llyfrgell ei gasglu oddi ar y silffoedd, byddwch chi’n derbyn neges e-bost yn dweud wrthych chi pryd a sut y gallwch chi ei gasglu.

Sylwer, mae’r llyfrgelloedd ar agor er mwyn casglu eitemau ar amserau penodol yn unig. Cewch fanylion llawn a’r oriau agor presennol yn https://swansea.ac.uk/library/covid19

Gwener Gorffennaf 31st, 2020

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Red Canvas logo over hands typing on a keyboardFel y gwyddoch chi, mae Blackboard yn cael ei ddiffodd ar 31/07/20 a Canvas fydd ein platfform dysgu digidol newydd.

Mae cynnwys academaidd a gynhaliwyd gan Blackboard yn flaenorol yn cael ei gadw yn “Archif Modiwlau” y Brifysgol sydd bellach yn fyw a gallwch chi ei gyrchu’n uniongyrchol o ddewislen we-lywio platfform Canvas. (more…)

Iau Gorffennaf 30th, 2020

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon, Amrywiol

Leave a Comment

Dihangodd Natalie Jarvis, sy’n 27 oed, ar ôl dioddef cam-drin domestig ac mae hi bellach wedi goresgyn canser y fron. Yr wythnos hon, bydd yn graddio o Brifysgol Abertawe. Dyma stori Natalie yn ei geiriau ei hun.

Mae man cychwyn i bob taith.

Roedd fy magwraeth yn drawmatig. Collais fy nhad pan oeddwn yn wyth oed ac roedd fy mam yn brwydro’n gyson yn erbyn ei hanhwylderau ei hun.

(more…)

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Mae’r Cyngor yn dechrau croesawu pobl yn ôl i leoedd ar draws Abertawe, megis canol y ddinas a’r traethau ym Mae Langland ac ym Mae Caswell, wrth i’r cyfyngiadau er mwyn rheoli pandemig Covid-19 gael eu lleddfu yn ofalus yng Nghymru.

Mae byw gyda phandemig Covid-19 yn golygu nad yw busnes fel arfer yn opsiwn. Felly, wrth reswm, bydd normal newydd Abertawe yn golygu newidiadau y bydd ein preswylwyr a’n hymwelwyr yn gorfod addasu iddynt.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am siopa, llyfrgelloedd, parciau a lleoedd agored.

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Yn ystod y 1920au, ym mis Chwefror neu ym mis Mawrth, cynhaliwyd digwyddiad rhyng-golegol rhwng colegau prifysgol Cymru lle cystadlodd timau o fyfyrwyr mewn cystadlaethau pêl-droed, rygbi a hoci.

Roedd hyn yn debyg iawn i’r gystadleuaeth Farsiti gyfoes ond cystadlodd Bangor ac Aberystwyth yn ogystal ag Abertawe a Chaerdydd.

Allwch chi weld eu masgotiaid?

 

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University