Mae galw mawr am wasanaethau MyUniHub ar hyn o bryd ac mae hyn wedi effeithio ar yr amser a gymerir i ateb eich e-byst.

Mae’r tîm yn gweithio’n galed iawn i ymateb cyn gynted â phosib, ond gall hyn gymryd ychydig o ddiwrnodau. Peidiwch ag ail-anfon eich ymholiad oherwydd  bydd hyn yn arafu ymateb y tîm. Cofiwch gynnwys eich rhif myfyriwr yn eich e-bost atom.

Mae tîm MyUniHub yn ymddiheuro am yr oedi ac yn diolch i chi am eich amynedd.

Mawrth Medi 29th, 2020

Posted In: Negeseuon

2 Comments

Os hoffech gyfle i ddylanwadu ar gynllunio teithio ar y bws ar gyfer myfyrwyr, ymunwch ag un o’n grwpiau defnyddwyr bysus. Yn ystod y sesiynau grŵp, cewch gyfle i godi materion, trafod problemau neu gyflwyno syniadau ac atebion am sut gallwn wella teithio ar y bws ar gyfer myfyrwyr Prifysgol Abertawe. (more…)

Posted In: Amrywiol, Travel

Leave a Comment

Wrth i ni ddechrau’r flwyddyn academaidd newydd, roeddwn i eisiau rhoi sicrwydd i chi ein bod ni yma i’ch cefnogi chi yn yr amseroedd digynsail hyn ac rydym yn cymryd mesurau arbennig i addasu ein gwasanaethau Prifysgol i sicrhau eu bod nhw’n parhau i fod yn hygyrch i chi.

Wrth i’r sefyllfa barhau i esblygu, gwn y bydd gennych lawer o gwestiynau ar sut mae’r Brifysgol yn addasu. Rydym yn monitro ein darpariaeth yn gyson felly roeddwn i eisiau rhoi’r atebion i chi i rai o’r ymholiadau sydd gennych chi yn y fideo fer isod. (more…)

Posted In: Negeseuon, Llesiant

Leave a Comment

Athletes standing in a V formation on an athletics trackOes gennych chi ddiddordeb mewn chwaraeon? Gwiriwch yr hyn y gall Chwaraeon Abertawe ei gynnig yn ystod Arddangosfa Rithwir Chwaraeon Abertawe! 30ain Medi, 1pm tan 4pm. (more…)

Llun Medi 28th, 2020

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Comment

Two students chatting next to some bicyclesRydyn ni’n gwybod bod teithio o amgylch Abertawe yn ddiogel wedi bod yn bryder i rai o’n myfyrwyr newydd a’n myfyrwyr sy’n dychwelyd. Rydyn ni wedi gweld eisiau eich gweld chi i gyd allan ar y beiciau cymaint rydyn ni wedi penderfynu cynnig 200 o aelodaethau tri mis am ddim er mwyn i chi allu teithio o amgylch y dref yn hawdd yr hydref hwn. (more…)

Posted In: Cynigio, Sustainability, Travel

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University