Cymorth yn ystod y Cyfnod Torri’r Cylch Byr

Wrth i ni symud trwy hanner cyntaf y cyfnod torri’r cylch, hoffem eich atgoffa chi ein bod ni yma ar eich cyfer chi os bydd angen cymorth arnoch chi.

Os oes gennych chi bryderon neu os oes angen cymorth arnoch chi yn ystod y cyfnod hwn, e-bostiwch MyUniSupport a byddwn ni’n hapus i’ch cynorthwyo chi.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau cynhwysfawr ar gyfer addysg uwch felly sicrhewch eich bod chi’n dilyn y rheoliadau yn ystod y cyfnod hwn. (more…)

Gwener Hydref 30th, 2020

Posted In: Negeseuon, Llesiant

Leave a Comment

Rydyn ni’n profi problemau gyda’r system wresogi ranbarthol ar Gampws Parc Singleton. Rydyn ni’n gweithio i ddatrys y broblem cyn gynted â phosib ond rhwng 3pm heddiw a dydd Llun ni fydd y gwresogi’n gweithio ac, o bosib, y cyflenwad dŵr poeth, mewn nifer o adeiladau ar y campws:

  • Ochr ddwyreiniol
  • Tŷ Fulton
  • Tŵr Faraday
  • Adeilad Talbot
  • Y Brif Lyfrgell
  • Y Mosg
  • Adeilad Keir Hardie

Rydyn ni’n gwneud popeth y gallwn ni i ddatrys y broblem hon cyn gynted â phosib a byddwn ni’n rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am y sefyllfa pan fydd modd.

Os oes gennych chi ymholiadau, cysylltwch â: securitydesk@abertawe.ac.uk  estyniad – 4271

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achoswyd a diolch am eich amynedd.

Ystadau a Rheoli Cyfleusterau

Posted In: Negeseuon

Leave a Comment

Oes gennych chi gwestiwn am chwaraeon myfyrwyr? Neu rywbeth ynghylch profiad myfyrwyr efallai?Bydd y Swyddog Chwaraeon, Georgia, ar gael i ateb eich holl gwestiynau ddydd Mawrth 3 Tachwedd rhwng 3pm – 3.30pm mewn sesiwn Cwestiynau Cyffredin FYW ar dudalen Facebook Chwaraeon Abertawe!

Cofiwch, os oes gennych chi gwestiwn sy’n benodol i glwb, mae’n well gofyn i’r clwb ei hun.Fydd Georgia ddim yn gwybod pob manylyn am bob clwb.Ond os oes gennych chi gwestiwn cyffredinol, dyma eich cyfle.Mae croeso i chi holi!

Posted In: Newyddion Campws, Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Comment

Mae amser o hyd i chi gofrestru ar gyfer y Diwrnod Agored Rhithwir i Ôl-raddedigion! Ymunwch â ni ar ein Diwrnod Agored Rhithwir nesaf i Ôl-raddedigion a sicrhau blaenoriaeth i’ch cais am radd Meistr a addysgir*. Dysgwch fwy am bryd y gallwch ddechrau astudio a’r cymorth y gallwn ei gynnig i chi.

*Cyflwynwch gais erbyn 11 Tachwedd 2020.

Cadwch eich lle nawr: abertawe.ac.uk/diwrnod-agored-rhithwir-ol-raddedig

Iau Hydref 29th, 2020

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Negeseuon

Leave a Comment

Person working on a laptopFel rhan o’n gwaith parhaus i wella diogelwch a chefnogaeth, mae’r Gwasanaethau TG yn newid y ffordd rydych yn mewngofnodi i’r Fewnrwyd:

Drwy roi’r newid hwn ar waith, pan fyddwch yn mewngofnodi i’r Fewnrwyd, bydd y broses yr un peth â’ch profiad wrth ddefnyddio gwasanaethau craidd eraill y Brifysgol.

Caiff y newid ei weithredu ar 2il Tachwedd 2020

Beth yw’r buddion? (more…)

Mawrth Hydref 27th, 2020

Posted In: Negeseuon

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University