Cewch drefnu apwyntiad bellach ar gyfer prawf am Covid-19 asymptomatig (profion antigenau llif unffordd).

Er mwyn cadw lle, ewch i:

Gampws y Baehttps://www.eventbrite.co.uk/e/asymptomatic-testing-tickets-130682130771

Campws Singleton: https://www.eventbrite.co.uk/e/asymptomatic-testing-tickets-130680911123 (more…)

Llun Tachwedd 30th, 2020

Posted In: Amrywiol

10 Comments

Rwy’n ysgrifennu atoch yn y cyfnod digynsail parhaus hwn er mwyn darparu datganiad cryno am y sefyllfa mewn perthynas ag ariannu estyniadau ar gyfer ymgeiswyr PhD.

Efallai eich bod yn cofio, yn gynharach yn y pandemig, roedd myfyrwyr ymchwil a ariennir gan yr UKRI ac a oedd yn disgwyl cwblhau eu hastudiaethau PhD rhwng 1 Mawrth 2020 a 31 Mawrth 2021 yn gymwys i ofyn i’w cyllid gael ei estyn. Yn ystod y misoedd diweddar, mae’r Brifysgol wedi parhau i gysylltu â’r UKRI i ddisgrifio effaith a baich y pandemig ar ymchwil. O ganlyniad, mae Abertawe wedi cael ei hysbysu ei bod yn debygol o dderbyn cyllid ychwanegol i’n galluogi i ddarparu cymorth pellach, fel rhan o gronfa’r UKRI gwerth £19M, yn amodol ar gymeradwyaeth ar gyfer gweithdrefnau arfaethedig Abertawe i lywodraethu ceisiadau am estyniad. (more…)

Posted In: Negeseuon

Leave a Comment

2il Rhagfyr 11yb-4yp

11-11.40yb: Cyflwyniad, sylwadau agoriadol gan yr Athro Martin Stringer (Dirprwy Is-ganghellor dros Addysg), cymorth Undeb y Myfyrwyr

12-12.40yp: BywydCampws – Trafodaeth Arian a Lles

1-1.40yp: Sgiliau Cyflogadwyedd – Academi Gyflogadwyedd Abertawe

2-4pm: Byth yn Rhy Hwyr: Trafodaeth Banel – Dr. Richard Thomas, Dr. Allaina Kilby, Yr Athro Emerita Kate Bullen

Cofrestru Gweminar – Zoom

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Llesiant, [:en]Swansea Employability Academy[:cy]Academi Cyflogadwyedd Abertawe[:]

Leave a Comment

Christmas decorations and mulled wineDydd Mawrth 15 Rhagfyr am 12.30pm

Ymunwch â ni ar gyfer gwasanaeth Carolau clyd, anffurfiol trwy Zoom.

Bydd cyfle i gymryd rhan a hwyl Nadoligaidd megis raffl i ennill basgedi bwyd Nadoligaidd. Byddwn ni’n anfon gweithgareddau opsiynol i gyd-fynd â’r digwyddiad ar ein cyfryngau cymdeithasol yn nes at y dyddiad, megis sut i greu diodydd Nadoligaidd a Christingle.

Mae croeso cynnes i’r holl aelodau staff, myfyrwyr, a theuluoedd. Anogir i chi wisgo dillad Nadoligaidd a dewch â channwyll i’w chynnau os yw’n ddiogel i wneud hynny.

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

3 Comments

Bu oedi o ran agor y broses trefnu prawf ar gyfer pobl ansymptomatig a bydd yn agor yn nes ymlaen heddiw. Byddwn ni’n anfon diweddariad atoch chi drwy neges e-bost pan fydd y system yn fyw.

Bydd y broses trefnu prawf yn fyw ar y safleoedd canlynol:

Gampws y Bae: https://www.eventbrite.co.uk/e/asymptomatic-testing-tickets-130682130771

Campws Singleton: https://www.eventbrite.co.uk/e/asymptomatic-testing-tickets-130680911123

Os oes gennych gwestiynau, pryderon neu anghenion mynediad, e-bostiwch MyUniSupport@abertawe.ac.uk am ragor o arweiniad.

Am restr gyflawn o Gwestiynau Cyffredin, ewch i’n tudalennau gwe penodol.

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon, Amrywiol

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University