Woman riding a Santander cycle along seafront in MumblesAr gyfer y rhai ohonoch chi sy’n aros yn Abertawe dros wyliau’r Nadolig, deallwn efallai y bydd angen i chi gyflawni teithiau hanfodol o hyd felly rydyn ni’n cynnig defnydd o Feiciau Santander am ddim. 

Defnyddiwch y côd SUpass2020 ar gyfer eich teithiau hanfodol a’ch ymarfer corff dyddiol. Mae canllawiau ar sut i ddefnyddio eich côd YMA.

 Sicrhewch eich bod chi’n defnyddio’r beiciau yn unol â’r cyfyngiadau a’r canllawiau cyfredol. 

 Cofion gorau, 

Tîm Beiciau Santander Abertawe 

Mawrth Rhagfyr 22nd, 2020

Posted In: Amrywiol

4 Comments

Yn sgil cyhoeddi cyfnod cyfyngiadau symud diweddaraf Cymru, caiff gwasanaethau Parcio a Theithio Ffordd Fabian eu gohirio o ddydd Llun 4ydd Ionawr. Bydd hyn hefyd yn berthnasol ar gyfer Gwasanaeth 9B rhwng Ffordd Fabian a Champws y Bae a oedd i fod i ailddechrau o’r dyddiad hwnnw.

Ewch i’r Tudalennau gwe Teithio ac ap First i dderbyn y newyddion diweddaraf ynghylch newidiadau i amserlenni bysiau.

Cysylltwch â: Jayne Cornelius j.cornelius@abertawe.ac.uk

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Wrth i ni agosáu at y Nadolig, hoffwn achub ar y cyfle hwn i ddiolch i chi i gyd, ar ran yr Uwch-dîm Arweinyddiaeth, am eich ymroddiad a’ch ymrwymiad dros y 12 mis diwethaf. (more…)

Gwener Rhagfyr 18th, 2020

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Trefniadau Profion Covid-19 ar gyfer mis Ionawr

Yn unol ag arweiniad Llywodraeth Cymru, bydd y Brifysgol yn cynnal profion llif unffordd i fyfyrwyr o 11 Ionawr 2021 am bum wythnos.

Er ein bod yn annog myfyrwyr i beidio â dychwelyd tan ddyddiad eu hapwyntiad cyntaf, deallwn efallai y bydd angen i rai myfyrwyr ddychwelyd cyn hynny oherwydd dysgu, asesu a theithio. Drwy weithredu cyfnod dychwelyd gwasgarog i’n myfyrwyr, y nod yw lleihau’r risg o ymledu Covid-19 drwy leihau nifer y bobl sy’n teithio neu’n cyrraedd ar yr un pryd. (more…)

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon

Leave a Comment

Siaradwr: Dr. Ken Griffin

Dyddiad: Rhagfyr y 18fed 3pm- 6pm

lleoliad y Digwyddiad: Zoom Tour, Egypt Centre

Ers mis Mawrth eleni, mae Canolfan yr Aifft wedi bod ar gau oherwydd y pandemig COVID-19. Yn ystod yr amser hwn, mae staff Canolfan yr Aifft wedi bod yn gweithio’n galed yn hytrach i ymgysylltu â chynulleidfaoedd ar-lein, gan gyflwyno llawer o bobl newydd (rhyngwladol) i’r casgliad. (more…)

Iau Rhagfyr 17th, 2020

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Amrywiol

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University