Byddwch yn ymwybodol y bydd y ffordd i gyfeiriad y gogledd o’r campws sy’n rhedeg y tu ôl i adeiladau’r preswylfeydd ar gau o ddydd Llun 1af Mawrth tan ddiwedd y dydd ddydd Gwener 5ed Mawrth ar gyfer gwaith cynnal a chadw coed hanfodol – gweler y cynllun. (more…)

Mawrth Chwefror 23rd, 2021

Posted In: Newyddion Campws

Leave a Comment

Graduates throwing their caps in the air in front of the Great Hall, Swansea UniversityO ganlyniad i bandemig Covid-19 a’r dirywiad economaidd dilynol, mae myfyrwyr sy’n graddio yn ystod 2019 neu 2020 wedi profi marchnad lafur ddigynsail ac, yn anffodus, mae llawer ohonynt wedi oedi eu cynlluniau gyrfa. Mewn ymateb i hyn, dyfarnwyd ariannu CCAUC i Abertawe er mwyn cefnogi Rhaglen Cymorth i Raddedigion newydd. (more…)

Llun Chwefror 22nd, 2021

Posted In: [:en]Swansea Employability Academy[:cy]Academi Cyflogadwyedd Abertawe[:]

Leave a Comment

Os ydych chi’n weithredol ar y campws, trefnwch brawf. (more…)

Gwener Chwefror 19th, 2021

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Ymgyrch Recriwtio Cwnstabliaid yr Heddlu

Dydd Llun 8fed Mawrth:  14:00 – 15:30South Wales Police Logo with 'Join Us' in different languages

Bydd Tîm Recriwtio BAME Heddlu De Cymru yn rhoi trosolwg o ymgyrch Recriwtio Cwnstabliaid yr Heddlu sydd ar y gorwel, yr hyn y gallwch chi ei ddisgwyl gan y swydd, pa gymwysterau y bydd eu hangen arnoch chi, a’r broses cyflwyno cais. Bydd swyddogion hefyd ar gael ar gyfer sesiwn Holi ac Ateb ar y diwedd. (more…)

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Negeseuon, [:en]Swansea Employability Academy[:cy]Academi Cyflogadwyedd Abertawe[:]

Leave a Comment

Gwasanaeth Gwaed CymruBydd Gwasanaeth Gwaed Cymru yn dod i SA1 ym mis Mawrth (10fed, 11eg a’r 12fed ), ac rydym angen eich cefnogaeth yn fawr.

Os ydych chi’n ffit ac yn iach, cliciwch ar y ddolen isod i drefnu dyddiad ac amser cyfleus.  Mae Rhoi Gwaed yn cael ei ystyried yn deithio hanfodol.

Cefnogwch eich sesiwn leol yn yr amseroedd digynsail hyn, i barhau i ddarparu cyflenwadau pwysig o blatennau a chynnyrch gwaed.

Cliciwch ar y ddolen isod i wneud apwyntiad.  Ni fydd UNRHYW slotiau cerdded mewn ar gael.

https://wbs.wales/SwanseaUniFC 

Ydw i’n gymwys i roi gwaed?

Iau Chwefror 18th, 2021

Posted In: Negeseuon

Leave a Comment

« Previous PageNext Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University