Gallai cyfranogwyr ennill pâr o Apple AirPods Pro gwerth £250!

Mae Cymdeithas Cyswllt Rhyngwladol Prifysgolion Prydain (BUILA), ar y cyd â’r British Council, yn cynnal ymchwil i’r canlynol:

  • Sut daethoch chi, fel myfyriwr rhyngwladol, o hyd i wybodaeth am astudio dramor.
  • Sut gall prifysgolion y DU sicrhau bod gwybodaeth am astudio yn y DU yn fwy hygyrch.
  • Pa effaith cafodd pandemig COVID-19 ar y ffordd yr aethoch ati i chwilio am wybodaeth a sut effeithiodd ar eich proses benderfynu a’ch meddyliau am astudio dramor.

(more…)

Gwener Chwefror 26th, 2021

Posted In: Arolygon ac Astudiaetha

9 Comments

Fel nifer o sefydliadau mawr eraill mae Trwyddedu Teledu yn darged amlwg i dwyllwyr. Mae nifer o negeseuon e-bost twyllodrus yn cynnwys nodweddion sy’n gwneud iddyn nhw edrych yn rhai go iawn, yn aml mae arwyddion y dylech chi gadw llygad amdanyn nhw sy’n datgelu twyllwyr. Isod mae rhestr o’r prif bethau i edrych amdanynt:

1. Pwy sy’n anfon y neges

Mae negeseuon e-bost go iawn gan Trwyddedu Teledu yn dod gan donotreply@tvlicensing.co.uk neu donotreply@spp.tvlicensing.co.uk. (more…)

Posted In: Negeseuon, Amrywiol

Leave a Comment

Smiling students sitting at a tableMae amser o hyd i chi gofrestru ar gyfer y Diwrnod Agored Rhithwir i Ôl-raddedigion! Dysgwch fwy am ein rhaglenni ôl-raddedig o raglenni PG Cert, Diploma, Meistr i raglenni PhD ac EngD, a chyfleoedd ariannu.

Cadwch eich lle nawr

 

 

 

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Comment

Mae ymchwil newydd gan wyddonwyr o Brifysgol Abertawe mewn cydweithrediad â gwyddonwyr ym Mhrifysgol Bryste ac yn Sefydliad Francis Crick yn Llundain wedi awgrymu y gallai deietau sy’n cynnwys llawer o’r siwgr ffrwctos atal systemau imiwnedd pobl rhag gweithredu’n gywir, mewn ffyrdd a fu, hyd yn hyn, yn anhysbys i raddau helaeth.

Ceir ffrwctos mewn diodydd siwgraidd, melysion a bwydydd wedi’u prosesu ac fe’i defnyddir yn helaeth wrth gynhyrchu bwyd. Fe’i cysylltir â gordewdra, diabetes math 2 a chlefyd yr afu brasterog nad yw’n ymwneud ag alcohol, ac mae ei ddefnydd wedi cynyddu’n sylweddol ledled y byd datblygedig dros y blynyddoedd diwethaf. Fodd bynnag, prin y bu’r ddealltwriaeth o effaith ffrwctos ar system imiwnedd pobl sy’n llyncu llawer ohono hyd yn hyn.

Darllenwch fwy yma.

 

Mawrth Chwefror 23rd, 2021

Posted In: Amrywiol, Llesiant

Leave a Comment

Bust of Dylan Thomas next to the Dylan Thomas Prize nominated booksCaiff y rhestr hir ryngwladol ar gyfer un o wobrau llenyddol mwyaf y byd i lenorion ifanc – Gwobr Dylan Thomas Prifysgol Abertawe – wedi’i chyhoeddi, ac mae’n cynnwys naw llyfr cyntaf, y nifer mwyaf erioed. (more…)

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University