Covid-19 lateral flow testMae Llywodraeth Cymru wedi gofyn i’r holl fyfyrwyr gymryd rhan mewn profion COVID-19 asymptomatig pan fyddant yn dychwelyd i’r Brifysgol. Cliciwch ar y campws perthnasol isod lle gallwch ddewis eich slot amser a darllen am fanylion y digwyddiadau o flaen llawn.

 

Campws Singleton:

22 Mawrth- 1 Ebrill Singleton

6- 9 Ebrill Singleton

12-16 Ebrill Singleton

19-23 Ebrill Singleton 

26 – 30 Ebrill Singleton (more…)

Mercher Mawrth 31st, 2021

Posted In: Negeseuon, Amrywiol, Llesiant

Leave a Comment

Wyddech chi y gallwch rannu adborth ar Unitu? Student giving a 'thumbs up' in front of an orange background.

 

Lle ar-lein ydyw lle gall myfyrwyr, cynrychiolwyr a staff godi, trafod a datrys materion academaidd neu broblemau cyffredinol myfyrwyr ar y cyd, rhoi canmoliaeth, awgrymu syniadau neu bostio adborth adeiladol YN ANHYSBYS!

 

Agorwch eich cyfrif Unitu nawr i ddechrau rhannu eich meddyliau…rydym am glywed gennych!

 

Ewch i Unitu yma.

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

stethoscope and mobileBydd yn rhaid i chi gofrestru gyda Meddyg Teulu cyn i chi allu cael eich brechlyn ar gyfer Covid. Er mwyn osgoi unrhyw oedi posibl, rydym yn annog i chi gofrestru os nad ydych chi eisoes wedi gwneud hynny.

I sicrhau eich bod chi’n derbyn hysbysiad am ddau ddos brechlyn Covid-19, rhaid eich bod chi wedi cofrestru gyda Meddyg Teulu sy’n lleol i le rydych chi’n byw.

Nid yw’n bosib cofrestru dros dro ar hyn o bryd ac felly mae’n bwysig iawn eich bod chi’n cofrestru’n brydlon gyda Meddyg Teulu lleol wrth symud rhwng eich llety myfyriwr a chyfeiriad eich cartref dros gyfnod yr haf. (more…)

Llun Mawrth 29th, 2021

Posted In: Negeseuon, Llesiant

Leave a Comment

Bydd Arian@BywydCampws yn cynnig llai o sesiynau Sgwrsio Byw yn ystod y gwyliau. Bydd Sgwrsio Byw ar gael i fyfyrwyr ar ddydd Mawrth a dydd Iau o 1pm tan 3pm, rhwng 26/03/21 a 18/04/21. Bydd myfyrwyr yn gallu e-bostio’r tîm o hyd yn money.campuslife@abertawe.ac.uk.

Posted In: Negeseuon

Leave a Comment

Illustration of woman working in a call centre roleO ddydd Llun, 12fed Ebrill, mae oriau agor Desg MyUniHub yn cynyddu. Bydd tîm MyUniHub ar gael wrth y desgiau rhwng 10am a 4pm ddydd Llun a dydd Iau ar Gampws Parc Singleton ac ar ddydd Mawrth a dydd Gwener ar Gampws y Bae.

Os bydd angen i chi ymweld â ni yn bersonol, cofiwch ddilyn rheolau’r campws megis gwisgo gorchudd wyneb oni bai eich bod chi wedi’ch eithrio rhag gwisgo gorchudd wyneb a defnyddio’r hylif diheintio dwylo wrth ddod i mewn. (more…)

Posted In: Negeseuon, Amrywiol

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University