Hoffem groesawu ein holl fyfyrwyr yn ôl yn dilyn gwyliau’r Pasg ac estyn croeso hefyd i’r myfyrwyr sydd newydd ymuno â ni yn Abertawe.

Rydym yn hynod falch o allu agor rhagor o gyfleusterau megis lleoliadau cymdeithasu awyr agored, ein cyfleusterau campfa (4 Mai) a lleoedd astudio estynedig i’ch croesawu’n ôl.

Mae cadw ein cyfleusterau ar agor a chaniatáu i chi ddychwelyd i’r campws yn amodol ar feini prawf a chanllawiau penodol gan y Llywodraeth, felly hoffem achub ar y cyfle hwn i’ch atgoffa am rai mesurau diogelwch pwysig iawn. (more…)

Gwener Ebrill 30th, 2021

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon, Llesiant

Leave a Comment

Female holding face Mae pawb yn gwybod yn union sut mae straen yn effeithio ar eu corff ac i’r gwrthwyneb. Felly, dyma le da i ddechrau. Rydym yn ceisio gwneud synnwyr o’r hyn sy’n digwydd i’n cyrff pan fyddwn yn profi straen, gan ystyried rôl straen wrth ein hamddiffyn rhag bygythiadau a thrafod ymladd neu ffoi.

Mae sgiliau’n cynnwys (more…)

Mercher Ebrill 28th, 2021

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Negeseuon, Llesiant

Leave a Comment

Wythnos sgiliau with books stacked against a desk lampWythnos dosbarthiadau ar-lein ar ysgrifennu traethawd, canfod ffynhonnell, cyfeirio a cyflwyno.

Dyma gyfle i ddatblygu eich sgiliau academaidd a’ch safonau ysgrifennu proffesiynol yn ein gweithdai a’n clinigau ysgrifennu ar-lein drwy gydol yr wythnos. (more…)

Llun Ebrill 26th, 2021

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

2 Comments

Efallai yr hoffech chi glywed y newyddion da ein bod ni’n adnewyddu rhagor o doiledau ar Gampws Parc Singleton!

Caiff y toiledau ar lawr gwaelod Tŷ Fulton (dynion, menywod, ac anabl) a’r rhai a leolir ar lawr cyntaf Tŷ’r Undeb (Rebound, dynion, menywod, anabl) eu hadnewyddu (more…)

Posted In: Newyddion Campws

Leave a Comment

Students runningAr ôl y diweddariad diweddaraf gan lywodraeth Cymru, bydd Chwaraeon Abertawe yn agor drysau ei gyfleusterau chwaraeon dan do.

O ddydd Llun 3ydd Mai, bydd Pwll Nofio Cenedlaethol cymru Abertawe yn agor a dilynir hyn gan agor safleoedd Chwaraeon Abertawe ddydd Mawrth 4ydd Mai. 

Os ydych chi’n aelod, byddant yn cysylltu â chi’n fuan iawn gan roi syniad i chi o’r hyn i’w ddisgwyl pan fyddwch chi’n dychwelyd a sut brofiad y bydd eich ymweliad cyntaf. Byddant hefyd yn cyflwyno ein gwefan newydd, a’n platfformau cyfryngau cymdeithasol a chofrestru felly cadwch lygad ar eich mewnflwch!

Ydych chi’n ystyried ymaelodi? Os felly, ewch i’w wefan newydd i weld yr opsiynau aelodaeth …. mae rhywbeth at ddant pawb! 

Yn y cyfamser, os oes gennych chi ymholiadau, e-bostiwch ni yn enquiries.sbsp@abertawe.ac.uk a byddwn ni’n ymateb i chi cyn gynted â phosib.

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University