Piggy bank with a hand putting a coin inMae sesiwn ‘Sgwrs Byw’ Arian@BywydCampws ar gyfer 01/06/21 & 04/06/21 wedi’i ganslo.

Maent yn dal i fod ar gael trwy e-bost ar unrhyw adeg trwy money.campuslife@swansea.ac.uk

Thank you

Gwener Mai 28th, 2021

Posted In: Negeseuon

Leave a Comment

Students talking on bench Eleni, mae WhatUni yn dathlu gwaith anhygoel myfyrwyr yn ystod y pandemig. Rydym ni’n gwybod bod eich profiad o’r brifysgol eleni wedi bod yn unigryw, ond rydym ni o hyd am glywed amdano!

Mae WhatUni yn cynnig cyfle i 1 myfyriwr ffodus ennill taleb ar gyfer tocynnau hedfan gwerth £2,000. I gymryd rhan, cyflwynwch adolygiad o’ch profiad prifysgol chi yn www.whatuni.com/review a dweud wrth y genhedlaeth nesaf yr hyn mae’n rhaid iddynt ei wybod am fywyd yn y brifysgol.

 Oherwydd #MwyNaMyfyriwr ydych chi.

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Hay Festival Logo Bydd y Brifysgol yn cyflwyno cyfres o ddigwyddiadau yn yr Ŵyl y Gelli unwaith eto eleni. Daw’r Ŵyl â llenorion a darllenwyr at ei gilydd ar gyfer llu o sgyrsiau, trafodaethau, gweithdai a pherfformiadau ar-lein ysbrydoledig.

Rhwng dydd Mercher 26 Mai a dydd Sul 6 Mehefin, bydd mwy na 250 o lenorion clodwiw, pobl sy’n llunio polisïau’n fyd-eang, haneswyr, beirdd, arloeswyr a braenarwyr yn cymryd rhan yn yr ŵyl eleni, gan lansio’r gwaith ffuglen a ffeithiol newydd gorau. (more…)

Mercher Mai 26th, 2021

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Comment

Ffair Yrfaoedd Graddedigion Prifysgol Abertawe yw’ch cyfle chi i siarad ag ystod eang o sefydliadau, rhwydweithio â chyflogwyr a gwneud cysylltiadau â chyfleoedd gwaith pan fydd popeth o dan yr un to!

Ymunwch â ni ar-lein ddydd Mercher 2il Mehefin rhwng 11:00 a 17:00 ochr yn ochr â sefydliadau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. (more…)

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Comment

Dyma alwad am wirfoddolwyr i gymryd rhan yn ein Digwyddiad Wythnos Ymwybyddiaeth o Ffoaduriaid ar 16 Mehefin, 6.30pm, lle rydym yn gobeithio dangos ffilm i gynyddu ymwybyddiaeth o’r boblogaeth ffoaduriaid a cheiswyr lloches, sy’n aml ar gyrion cymdeithas. Rydym am gynnig cyfle i rywun o’r gymuned hon adrodd ei stori, drwy ba ffordd bynnag sydd fwyaf cyfforddus iddo, boed drwy siarad yn y digwyddiad, neu drwy gyfraniad anhysbys megis recordio fideo neu ddarn o ysgrifennu, celf neu ffotograffiaeth. Rydym yn hapus i drefnu recordiad anhysbys gyda chi, os yw hyn yn fwy cyfleus ichi.

Byddwn yn derbyn ac yn gwerthfawrogi pob cyflwyniad sy’n cael ei arddangos neu ei chwarae yn y digwyddiad. Rydym yn cydnabod y bydd yr holl gyflwyniadau’n cymryd amser ac egni a byddwn yn gwneud iawn am yr ymdrechion hyn gyda thalebau i gyfrannu at eich astudiaethau, boed am brydau ar glud, talebau archfarchnad, nwyddau ysgrifennu neu siop lyfrau. Fel cydnabyddiaeth ffurfiol, bydd cyflwynwyr hefyd yn derbyn tystysgrif gwerthfawrogiad gan BywydCampws, i ategu ceisiadau am swyddi neu fisa. I’r rhai nad ydynt am gyflwyno unrhyw beth, mae croeso ichi ddod i’r digwyddiad, lle byddwn yn dosbarthu talebau bwyd a diod.

Mae croeso ichi gysylltu â mi os oes gennych gwestiynau neu ymholiadau neu bryderon.  Gallwch anfon yr holl gyflwyniadau i ffydd.bywydcampws@abertawe.ac.uk

Mawrth Mai 25th, 2021

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University