Male student in labMae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau ar gyfer myfyrwyr prifysgol ym mis Medi, sy’n cynnwys gwybodaeth am gadw pellter cymdeithasol a’r niferoedd sy’n cael astudio mewn grwpiau. Rydym yn gwybod eich bod am ddeall ystyr hyn i’ch astudiaethau a fydd yn dechrau ym mis Medi.

Mae Prifysgol Abertawe’n croesawu canllawiau newydd Llywodraeth Cymru, a fydd yn ein galluogi i barhau i gynnig rhywfaint o addysgu wyneb yn wyneb o fis Medi, gan ddal ati i flaenoriaethu diogelwch staff, myfyrwyr a’r gymuned ehangach yn ein holl weithgarwch. (more…)

Mercher Mehefin 30th, 2021

Posted In: Negeseuon, Amrywiol

6 Comments

Mae 17 o luniau trawiadol, a’r straeon difyr sydd y tu ôl iddynt – darganfyddiad annisgwyl y tu mewn i siarc crocodeil, rhewlifoedd Antarctig sy’n symud, a defnyddio baw pryfed mewn ffyrdd anrhagweledig – wedi cael eu datgelu heddiw fel enillwyr cystadleuaeth Ymchwil fel Celf 2021.

(more…)

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Male on laptop with coffeeGyda heriau’r flwyddyn ddiwethaf a chyfleoedd cyfyngedig i ennill profiad sy’n berthnasol i’r sector, rydym yn falch iawn o gydweithio â Bright Network ar eu menter Interniaeth Profiad y DU – newydd sbon ar gyfer 2021.

Mae cyflogwyr yn recriwtio unwaith eto a byddant yn chwilio am yr ymgeiswyr gorau sydd â brwdfrydedd gwirioneddol am y sector a sgiliau sy’n berthnasol i’r sector. Mae hwn yn gyfle unigryw i ti sefyll allan o’r holl fyfyrwyr a graddedigion eraill a fydd yn mynd ar ôl rolau eleni, cysylltu â chyflogwyr mwyaf y byd ac ennill profiad manwl i roi hwb i dy CV yr haf hwn.

Dros dair diwrnod, bydd Interniaeth Profiad y DU yn dy alluogi i: (more…)

Posted In: Negeseuon, Amrywiol

3 Comments

Rhys Davies authorMae awdur i blant, enillydd cyntaf Gwobr Awduron Ifanc y BBC, ac enillydd blaenorol Gwobr Ryngwladol Colm Tóibín ymhlith y 12 awdur sydd wedi cyrraedd rhestr fer Cystadleuaeth Stori Fer Rhys Davies 2021.

Mae’r gystadleuaeth yn cydnabod y straeon byrion Saesneg gorau sydd heb eu cyhoeddi, mewn unrhyw arddull ac ar unrhyw bwnc, hyd at 5,000 o eiriau gan awduron 18 oed neu’n hŷn a anwyd yng Nghymru, sydd wedi byw yng Nghymru am ddwy flynedd neu fwy, neu sy’n byw yng Nghymru ar hyn o bryd.

(more…)

Mawrth Mehefin 29th, 2021

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Annwyl bawb, rydyn ni’n cynnal arolwg o fyfyrwyr mewn prifysgolion yng Nghymru i ddysgu mwy am eich profiadau o ddysgu ar-lein yn ystod 2020/2021. Gobeithiwn y gallwn lunio argymhellion yn seiliedig ar eich ymatebion.

Cwblhewch yr arolwg nawr

Rydyn ni’n cynnal raffl a gallech chi ennill taleb sy’n werth £25.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â a.e.hoon@swansea.ac.uk

Hands typing on a laptop keyboard

Llun Mehefin 28th, 2021

Posted In: Arolygon ac Astudiaetha

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University