Burger and chipsSylwer, o ddydd Llun 16 Awst tan ddydd Sadwrn 21 Awst, bydd angen i’r holl fwydydd a diodydd sy’n cael eu harchebu gan y gwasanaeth Clicio a Chasglu ar Gampws y Bae (The Core) gael eu danfon atat ti. Defnyddia’r côd disgownt AUG21 ar dy archeb er mwyn cael disgownt gwerth 25% gan ein bod yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

Bydd y gwasanaeth Clicio a Chasglu yn dychwelyd i’r arfer ar dydd Sul 22ain Awst.

Clicio a Chasglu o’r Gegin – Prifysgol Abertawe

Llun Awst 16th, 2021

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon, [:en]Offers[:cy]Cyfleoedd[:]

Leave a Comment

Illustration of mobile phone and people around using technology to connect

Mae’n bwysig cael y wybodaeth ddiweddaraf felly edrychwch ar ein cyfrifon Facebook, Twitter ac Instagram.

Pe bai’n well gennych chi gyfathrebu yn y Gymraeg, sicrhewch eich bod chi’n dilyn ein cyfrifon Cymraeg hefyd! 

MyUni yw’r lle i gael gwybodaeth a chyngor i fyfyrwyr presennol, felly dilynwch ni i dderbyn y newyddion diweddaraf am gofrestru, gwasanaethau, digwyddiadau, teithio, diweddariadau pwysig Covid-19 a llawer mwy!

Ddim yn siŵr a ydych chi’n dilyn y sianeli swyddogol? Os felly, edrychwch YMA i wirio ddwywaith . Mae ein proffiliau cyfryngau cymdeithasol yn arddangos brand swyddogol MyUni, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn y cyfrifon cywir er mwyn osgoi cael eich camarwain.

Posted In: Negeseuon

Leave a Comment

O ddydd Mawrth 17 Awst 2021 tan ddiwedd y diwrnod gwaith ddydd Sadwrn 21 Awst 2021, bydd Ffordd Afan, Ffordd Hafren a’r ffyrdd o amgylch adeiladau preswyl Carreg Cennen, Dryslwyn, Weble, Pen-y-Bryn, Owain, Bere a Deganwy ar Gampws y Bae ar gau at ddiben ffilmio ar leoliad – gweler y cynllun YMA (mae’r ffyrdd a fydd ar gau wedi’u lliwio’n goch).

Os bydd yn rhaid i chi ddod i’r campws, rhoddwyd y trefniadau canlynol ar waith:

  • Gyrru: Yn ystod y cyfnod hwn, bydd cynllun llif traffig amgen ar waith (wedi’i liwio’n las ar y cynllun atodedig).
  • Gwasanaethau Bws: Ni fydd bysys yn dod ar y campws. Yn lle hynny, byddant yn aros ar y brif ffordd (Ffordd Fabian) y tu allan i’r campws.
  • Beicwyr a Cherddwyr: Bydd yn rhaid i feicwyr a cherddwyr ddefnyddio’r brif fynedfa i Gampws y Bae gan y bydd y lôn feicio i’r campws ar gau yn ystod y cyfnod hwn.

Os oes gennych chi ymholiadau, e-bostiwch: estates customerservices@abertawe.ac.uk.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a diolchwn i chi am eich amynedd. Ystadau a Rheoli Cyfleusterau.

Iau Awst 12th, 2021

Posted In: Negeseuon, Travel

Leave a Comment

Caiff y canlyniadau dyfarnu ar gyfer myfyrwyr a safodd arholiadau atodol, sy’n cael eu hystyried gan Fwrdd Arholi fis Medi, eu cyhoeddi ar-lein ar eich cyfrif myfyriwr ar y Fewnrwyd. 

  • Os ydych chi’n fyfyriwr Israddedig yn lefel 3/4/5/6 ond nid ydych chi ym mlwyddyn olaf eich astudiaethau neu os ydych chi’n fyfyriwr Ôl-raddedig – cyhoeddir eich canlyniadau ar-lein ar eich cyfrif myfyriwr ar y fewnrwyd ar 15 Medi 2021. Bydd y canlyniadau ar gael o hanner dydd. 
  • Os ydych chi’n fyfyriwr Israddedig ym mlwyddyn olaf eich astudiaethau – cyhoeddir eich canlyniadau ar-lein ar eich cyfrif myfyriwr ar y fewnrwyd ar 23 Medi 2021. Bydd y canlyniadau ar gael o hanner dydd.

 Sylwer: Bydd y dyddiadau uchod yn wahanol ar gyfer rhai rhaglenni, gan gynnwys rhai rhaglenni Gwyddorau Dynol ac Iechyd, y radd MSc Astudiaethau Cymdeithion Meddygol a’r MBBCh. Gofynnir i fyfyrwyr wirio sgwrs fyw eu cynlluniwr asesu/Coleg/Ysgol am eglurhad.

Gallwch ddisgwyl derbyn yr wybodaeth ganlynol o dan dab ‘Modiwlau 2020’ ar y sgrîn Manylion am y Cwrs:

  • Y modiwlau a ddilynwyd a’r marciau a gafwyd
  • Eich penderfyniad o ran cynnydd (os ydych yn fyfyriwr nad ydyw yn y flwyddyn olaf)
  • Eich penderfyniad o ran dyfarniad/dosbarth (os ydych yn fyfyriwr yn eich blwyddyn olaf)
  • Eglurhad o’ch penderfyniad academaidd a gwybodaeth/canllawiau pellach ynghylch y gweithdrefnau ar gyfer gofyn am apêl/gadarnhad academaidd parthed cywirdeb marciau a gyhoeddir.

 Os ydych yn cael anawsterau wrth fewngofnodi i’ch cyfrif mewnrwyd y myfyrwyr, e-bostiwch: customerservice@abertawe.ac.uk (more…)

Mercher Awst 11th, 2021

Posted In: Negeseuon, Amrywiol

Leave a Comment

pink tentMae’r Brifysgol, dan arweiniad Academi Hywel Teifi, wedi trefnu sesiynau amrywiol ym phebyll rhithwir Eisteddfod AmGen 2021. Gellir gwylio pob un ohonynt ar wefan yr Eisteddfod, ap AC, gwefan S4C, Radio Cymru a Cymru Fyw a sesiynau ar alw ar YouTube. (more…)

Iau Awst 5th, 2021

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Comment

« Previous PageNext Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University