Vote crossCyhoeddi Isetholiad. Mae hyn er mwyn hysbysu holl aelodau Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe y bydd isetholiad yn cael ei gynnal i lenwi’r swyddi Swyddogion canlynol:

Swyddog Llawn Amser: Swyddog Cymdeithasau a Gwasanaethau

Cliciwch YMA i weld amserlen yr etholiad.

Os credwch fod gennych yr hyn sydd ei angen i fod yn swyddog nesaf y Cymdeithasau a Gwasanaethau, yna enwebwch eich hun gan ddefnyddio’r ddolen isod i sefyll yn yr Isetholiad.

Byddwch y newid rydych chi am ei weld a’i sefyll nawr! Pob lwc!

Elections (swansea-union.co.uk)

Mercher Awst 4th, 2021

Posted In: Negeseuon, [:en]Swansea Employability Academy[:cy]Academi Cyflogadwyedd Abertawe[:]

Leave a Comment

Students in study areaRhaid i fasgiau wyneb gael eu gwisgo gan staff a myfyrwyr, oni bai bod ganddynt reswm cryf dros beidio â gwisgo un:

  • Wrth symud o gwmpas campws, yn enwedig y tu mewn i adeiladau. Mae’n llai o broblem mewn ardaloedd allanol, lle mae pobl ar wasgar, ond mae masgiau a gorchuddion yn dal i fod yn rhagofal call wrth symud o gwmpas yn yr awyr agored.
  • Mewn ardaloedd caeëdig, megis siopau, mannau bwyd a derbynfeydd mewn mannau addysgu, labordai a swyddfeydd lle mae’n anodd cadw pellter cymdeithasol.

Y ffordd orau o reoli Covid-19 yw arfer hylendid da, megis golchi dwylo, yn ogystal â chadw pellter cymdeithasol. Fodd bynnag, nid yw’n bosib cadw pellter rhag pobl eraill bob amser wrth i ni symud o gwmpas campws neu dreulio amser mewn ardal gaeëdig, a hynny’n anorfod. Mae masgiau wyneb neu orchuddion wyneb addas yn ychwanegu haen arall o ddiogelwch er mwyn lleihau’r risg o drosglwyddo Covid-19 i bobl eraill neu gael eich heintio eich hun. (more…)

Mawrth Awst 3rd, 2021

Posted In: Negeseuon, Llesiant

Leave a Comment

Children participating in interactive science activitiesMae’n bleser gan Oriel Science gyhoeddi y bydd ei leoliad newydd yng nghanol y ddinas yn 21-22, Stryd y Castell, ar agor i’r cyhoedd o ddydd Mercher i ddydd Sul rhwng 10am a 4pm drwy gydol gwyliau’r haf. Byddwn ni hefyd yn cynnal sgyrsiau gan ein harddangoswyr-ymchwilwyr bob dydd Mercher yng Nghaffi’r Haf Oriel Science. (more…)

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Comment

Mae myfyrwraig PhD o Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe wedi ennill cystadleuaeth Thesis Tair Munud (3MT) Prifysgol Abertawe.

Gwnaeth Kristen Hawkins, sy’n astudio am PhD mewn Niwrowyddoniaeth, drechu cystadleuwyr o bob rhan o’r Brifysgol gyda’i chyflwyniad “Brain Wars” ar ei hymchwil i’r frwydr yn erbyn sglerosis ymledol.

Wedi’i sefydlu gan Brifysgol Queensland yn 2008, mae 3MT yn gystadleuaeth ryngwladol a gynhelir mewn mwy na 200 o brifysgolion ledled y byd.

(more…)

Llun Awst 2nd, 2021

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

« Previous Page

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University