Oriel Science pop-up venue, Princess Way, SwanseaBeth sy’n digwydd yn Oriel Science yr haf hwn o 21 Gorffennaf tan 29 Awst? Wel, rydyn ni’n falch eich bod chi wedi gofyn! (more…)

Mawrth Awst 31st, 2021

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Amrywiol

Leave a Comment

Students on bean bagsLluniwyd y Siarter Myfyrwyr mewn partneriaeth â myfyrwyr, Undeb y Myfyrwyr, a thîm Partneriaeth ac Ymgysylltu â Myfyrwyr. Mae ein Siarter Myfyrwyr yn:

  • Pwysleisio ein hymrwymiadau i bob myfyriwr sy’n astudio ym Mhrifysgol Abertawe
  • Esbonio’r hyn y gall ein myfyrwyr ei ddisgwyl gennym ni fel y Brifysgol
  • Amlinellu yr hyn a ddisgwylir yn rhesymol gan fyfyrwyr gennym ni yn y Brifysgol
  • Pwysleisio ein hymrwymiad ar y cyd i wella profiad myfyrwyr.

Bob blwyddyn, caiff y Siarter Myfyrwyr ei adolygu a’i diweddaru gan staff a myfyrwyr ar y Pwyllgor Partneriaeth ac Ymgysylltu â Myfyrwyr cyn iddi gael ei dosbarthu ymhlith cymuned ehangach y Brifysgol. (more…)

Posted In: Negeseuon, Llesiant

Leave a Comment

Rydym yn edrych ymlaen at dy groesawu i’r campws cyn bo hir, fel y gelli di fwynhau profiad ehangach y myfyrwyr a phopeth sydd gan Abertawe a’r Brifysgol i’w gynnig.

Rydym yn parhau i gydnabod y gall fod yn anodd i ti gyrraedd Abertawe oherwydd cyfyngiadau teithio neu faterion sy’n ymwneud â Covid.  Mae’r newidiadau diweddar yn rheoliadau Fisâu a Mewnfudo’r DU (UKVI) yn golygu os nad wyt ti’n gallu teithio i’r DU erbyn dechrau’r tymor, y gelli di gofrestru a chymryd rhan yn dy raglen ar-lein ac yna ymuno pan fyddi di’n gallu. (more…)

Mawrth Awst 24th, 2021

Posted In: Negeseuon, Travel

8 Comments

Mae MyUniHub yn paratoi i dy gefnogi di a dy broses cofrestru yn 2021/22. O ddydd Mawrth 31 Awst, bydd y tîm ar y campws o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 10am a 4pm ar Gampws Parc Singleton ac ar Gampws y Bae. Gelli di gysylltu â ni dros y ffôn neu drwy e-bost hefyd!

Mae manylion llawn ar gael yma.

I baratoi ar gyfer derbyn mwy o ymweliadau ‘personol’ i’w desgiau, am y tro, bydd MyUniHub yn gohirio ei wasanaeth Sgwrs Fyw o ddydd Gwener 27 Awst tan ddydd Llun 18 Hydref.

Llun Awst 23rd, 2021

Posted In: Negeseuon

18 Comments

Bay Library students studyingPa wasanaethau’r Llyfrgell sydd ar gael nawr?

Rydym ni wedi bod yn brysur yn asesu ystadegau ynghylch defnydd ynghyd ag adborth gan ddefnyddwyr y Llyfrgell yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, wrth geisio sicrhau ein bod yn cadw gwelliannau yn y gwasanaeth o ganlyniad i Covid-19. Diolch i’r rhai ohonoch chi sydd wedi rhannu eich barn am y newidiadau diweddar. Ewch i’n tudalen gwybodaeth am fanylion llawn am wasanaethau ac oriau agor y Llyfrgell ar gyfer ein holl lyfrgelloedd. (more…)

Mercher Awst 18th, 2021

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University