LaptopCadwch le ar ein Diwrnod Agored Rhithwir i archwilio ein rhaglenni ôl-raddedig a sgwrsio â’n staff a’n myfyrwyr ôl-raddedig presennol i gael gwybod rhagor.

Pryd? 20 Hydref 2021

Archebwch ar-lein: http://ow.ly/8tXw50GjhH5

Iau Medi 30th, 2021

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Negeseuon

Leave a Comment

trainers on roadMae Cyngor Abertawe’n ymgynghori ar Fap Rhwydwaith Teithio Llesol newydd ar hyn o bryd, ac rydym yn ceisio’ch barn am lwybrau presennol a llwybrau arfaethedig ar gyfer y dyfodol ar gyfer teithiau cerdded a beicio.

Rydym yn cynnal ymgynghoriad ac arolwg ar-lein ar hyn o bryd ac am sicrhau bod barn y cyhoedd a rhanddeiliaid yn cael ei hystyried yn llawn wrth gyflwyno’r map terfynol i Lywodraeth Cymru am gymeradwyaeth, yn hwyrach eleni. (more…)

Mercher Medi 29th, 2021

Posted In: Travel

Leave a Comment

Student thinking with laptopOs oes angen arweiniad arnoch ar ddysgu o bell neu gymorth wrth ddefnyddio Zoom, mae gennym dudalennau gwe dynodedig i helpu i gefnogi’n myfyrwyr.

Cliciwch isod i gael cymorth gyda Zoom:

Cynadledda Zoom – Prifysgol Abertawe (swansea.ac.uk)

Cliciwch isod i gael y canllaw dysgu o bell:

Canllaw ar gyfer dysgu o bell – Prifysgol Abertawe (swansea.ac.uk)

Posted In: Negeseuon, Amrywiol, Arolygon ac Astudiaetha

2 Comments

hubMae MyUniHub yn cau eu desg yng Nghanolfan Wybodaeth y Tŵr dros dro tan ddydd Llun 4 Hydref. Am ein bod yn cyrraedd uchafswm y capasiti sefyll yn yr ardal sawl gwaith bob dydd yn ystod yr amser brig ar gyfer trigolion yn casglu parseli, rydyn ni wedi cau er mwyn lleihau nifer yr ymwelwyr cyffredinol â’r ardal hon. 

Os bydd angen cymorth MyUniHub arnoch chi, ffoniwch y tîm ar 01792 606000 neu e-bostiwch MyUniHub@abertawe.ac.uk Sylwer, os oes gennych chi apwyntiad ar gyfer Cofrestru â’r Heddlu neu i gasglu eich BRP yng Nghanolfan Wybodaeth y Tŵr, dylech chi fynychu eich apwyntiad o hyd. 

 

Mawrth Medi 28th, 2021

Posted In: Negeseuon, Amrywiol

Leave a Comment

Student pouring coffeeRydym wedi ymuno â’r asiantaeth recriwtio Blue Arrow i roi cyfle i fyfyrwyr i weithio gyda’n tîm arlwyo ar ein dau gampws.

Rydym yn chwilio am staff bar, arlwyo a manwerthu i helpu gyda phob agwedd ar y gweithrediad arlwyo ym Mhrifysgol Abertawe.

Mae gennym oriau hyblyg a sifftiau ar gael rhwng 7.30am a 9.30pm, o ddydd Llun i ddydd Sul, felly fyddwch chi ddim yn colli darlithoedd.

Dim profiad arlwyo? Dim problem! Rydym yn croesawu pobl â phob lefel o brofiad a byddwn yn darparu’r holl hyfforddiant angenrheidiol

Yn barod i gyflwyno cais? Cliciwch y ddolen isod i gwblhau ffurflen gais ac os oes gennych gwestiynau, cysylltwch â Kim, Rheolwr y Gwasanaethau Arlwyo, yn k.l.dowle@abertawe.ac.uk a fydd yn gallu ateb eich ymholiadau.

https://www.swansea.ac.uk/cy/y-brifysgol/amdanom-ni/gwasanaethau-arlwyo-/cyfle-am-swydd/

Posted In: Negeseuon

2 Comments

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University