Illustration of children playingSesiynau Coffi a Chwarae yn yr LC2, Abertawe

Dydd Mercher 1af Rhagfyr 4pm
Dydd Mercher 15fed Rhagfyr 4pm

Cysylltu â Rhieni a Gwarcheidwaid eraill ar eich cwrs mewn Sesiwn Coffi a Chwarae am ddim. Bydd plant yn derbyn mynediad am ddim i Ardal Chwarae LC2, diod a byrbryd. Bydd rhieni a / neu Warcheidwaid yn cael cynnig diod a chacen am ddim. (more…)

Mawrth Tachwedd 30th, 2021

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Cynigio

Leave a Comment

Assessment Mae’r neges hon yn darparu gwybodaeth bwysig am reoliadau asesu’r Brifysgol a rheoliadau academaidd eraill sy’n berthnasol i’ch rhaglen astudio. (more…)

Posted In: Negeseuon

Leave a Comment

Bydd y systemau gwres a dŵr twym yn cael eu diffodd yn adeilad yr Ysgol Reolaeth o fore dydd Sadwrn 27 Tachwedd tan ddydd Llun 6 Rhagfyr am waith cynnal a chadw hanfodol.

Bydd adeilad yr Ysgol Reolaeth ar agor ac yn hygyrch drwy gydol yr amser hwn.

Llun Tachwedd 29th, 2021

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon

Leave a Comment

Smiling studentsRydyn ni’n gwybod bod materion digidol yn bwysig i bawb sy’n dysgu ac yn addysgu ym Mhrifysgol Abertawe.

Gan ddefnyddio Arolwg Cenedlaethol Jisc o Fewnwelediadau Profiad Digidol Myfyrwyr, hoffen ni ddysgu mwy am sut rydych chi’n defnyddio technoleg a sut mae’n effeithio ar eich dysgu. (more…)

Posted In: Arolygon ac Astudiaetha

Leave a Comment

Rydym yn deall y bydd rhai ohonoch chi’n aros yma gyda ni yn Abertawe yn ystod gwyliau’r gaeaf. Felly, mae  Rhyngwladol@BywydCampws wedi llunio canllaw byr gan obeithio y bydd yn eich helpu i fanteisio i’r eithaf ar eich amser yn ystod eich gwyliau.

Darllenwch y Canllaw yma

Cover of Happy Holidays guide showing Christmas trees in snow

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Cynigio

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University