Dylech hefyd fod yn ymwybodol bod y cyngor a’r wybodaeth honno ar gael i fyfyrwyr Prifysgol Abertawe ar dudalen we bwrpasol sy’n cael ei gwirio bob diwrnod gwaith a’i diweddaru pan fo angen.

Llacio cyfyngiadau Covid yn raddol yn parhau 04.04.22

Asesiadau ar gyfer Bloc Addysgu 2 21.03.22

Adolygu’r arweiniad ar gyfer y campysau wrth i’r cyfyngiadau yng Nghymru gael eu llacio 10.03.22

Dim newid i’r canllawiau yng Nghymru 24.02.22

Casglu Profion Llif Unffordd o’r Campws 21.02.22

Profion Llif Unffordd 16.02.22

Popeth y mae angen i chi ei wybod am hunan-ysysu 10.02.22

Diweddariad ynghylch Rheoliadau Covid gan Lywodraeth Cymru 28.01.22

Y Diweddaraf ynghylch Semester 2 20.01.22

Parhau â’r cynllun i lacio cyfyngiadau covid yn raddol 20.01.22

Y Diweddaraf am Covid-19 ym mis Ionawr 2022 i’r holl fyfyrwyr ac ymchwilwyr 07.01.22

Diweddariad ynghylch Rheoliadau Covid gan Lywodraeth Cymru 22.12.21

Gwybodaeth i Fyfyrwyr ac Ymchwilwyr o ran dychwelyd ym mis Ionawr 21.12.21

Trefniadau Teithio dros y Nadolig – Profi COVID 02.12.21

Y Diweddaraf o ran Covid-19 i Fyfyrwyr ac Ymchwilwyr 19.11.21

Gwybodaeth bwysig am newidiadau i Hunanynysu yn achos Covid i’r holl fyfyrwyr ac ymchwilwyr 01.11.21

Y diweddaraf am Ddarpariaeth Academaidd Prifysgol Abertawe ar gyfer mis Ionawr 2022 21.10.21

Canllawiau’r Brifysgol ar hunanynysu os ydych chi’n gyswllt agos i achos Covid-19 12.10.21

Pàs COVID y GIG 04.10.21

Cofiwch wisgo gorchudd wyneb ar gampws 20.09.21

Trefniadau profi Covid-19 ar gyfer myfyrwyr ac ymchwilwyr 16.09.21

Gwybodaeth Bwysig i fyfyrwyr ac ymchwilwyr o ran blwyddyn academaidd newydd 21/22 10.09.21

Myfyriwr yn Cyrraedd o Wledydd Rhestr Goch 30.07.21

Gwybodaeth i Fyfyrwyr Rhyngwladol sy’n Dychwelyd 12.07.21

Y Diweddaraf gan Brifysgol Abertawe am flwyddyn academaidd 2021-2022 – 30.06.21

Pecynnau profi cartref ar gael i’w casglu 24.05.21

Brechiad Covid-19 i bobl 18 i 25 oed 24.05.21

Diogelu Myfyrwyr: Gwybodaeth i Unrhyw Fyfyriwr sy’n Cyrraedd o Dramor 21.05.21

Gwybodaeth bwysig am eich croesawu’n ôl i’r Campws 30.04.21

At sylw’r myfyrwyr hynny sy’n teithio o’r India (neu wedi teithio drwyddi)  21.04.21

Diogelu Myfyrwyr:Gwybodaeth bwysig a gyfer myfyrwyr sy’n cyrraedd o dramor 15.04.21

Trefniadau Tymor yr Haf ar gyfer yr holl Fyfyrwyr 14.04.21

Trefniadau profi Covid-19 ar gyfer myfyrwyr sy’n dychwelyd i Abertawe 07.04.21

Apwyntiadau Profion Llif Unffordd i Fyfyrwyr 31.03.21

Cronfa Gymorth i Fyfyrwyr Addysg Uwch o ran Covid-19 26.03.21

Y diweddaraf am drefniadau i’r holl fyfyrwyr ar ôl gwyliau’r Pasg 19.03.21

Diweddariad ynghylch Rheoliadau Covid gan Lywodraeth Cymru 12.03.21

Gwybodaeth bwysig i fyfyrwyr am ymddygiad a Rheoliadau Covid-19  04.03.21

Apwyntiadau Profion Llif Unffordd ar gyfer Myfyrwyr ac Ymchwilwyr  19.02.21

Y Diweddaraf am Ddychwelyd i’r Campws  01.02.21https://studentnewsletter.swan.ac.uk/archives/20162

Fframwaith Dim Anfantais Prifysgol Abertawe 27.01.21

Neges gan yr Is-ganghellor i Fyfyrwyr Prifysgol Abertawe 22.01.21

Apwyntiadau Profion Llif Unffordd ar gyfer Myfyrwyr ac Ymchwilwyr 21.01.21

Apwyntiadau Profion Llif Unffordd ar gyfer myfyrwyr ac Ymchwilwyr 15.01.21

Datganiad ar Ostyngiad Rhent ar gyfer Llety’r Brifysgol 13.01.21

Gwybodaeth bwysig am ddychwelyd ym mis Ionawr, addysgu a gwasanaethau’r Brifysgol 08.01.21

Dychwelyd i’r Brifysgol a Threfnu Apwyntiadau ar Gyfer Profion Covid-19 Asymptomatig 06.01.21

Trefniadau Profion Covid-19 ar gyfer mis Ionawr 18.12.20

Diweddariad ynghylch Profion Covid-19 Llif Unffordd 11.12.20

Gwybodaeth Bwysig am Arholiadau ac Asesiadau 10.12.20

Diweddariad: Profion Covid-19 Asymptomatig 30.11.20

Pedair gwlad y DU yn cytuno ar reolau newydd ar gyfer cyfnod yr ŵyl 26.11.20

Profion Covid-19 Asymptomatig 24.11.20

Cyhoeddiad Llywodraeth Cymru ar gynlluniau teithio’r Nadolig i fyfyrwyr 12.11.20

Rheoliadau Llywodraeth Cymru yn dilyn cyfnod cau’r cylch cenedlaethol 6.11.20

Cymorth yn ystod y Cyfnod Torri’r Cylch Byr 30.10.20

Diweddariad ar wasanaethau’r Brifysgol yn ystod y ‘seibiant tân’ am bythefnos 21.10.20

Cyfnod torri’r cylch yn dod i rym yng Nghymru gyfan ddydd Gwener 19.10.20

Arweiniad Profion Covid 19 a Hunanynysu i fyfyrwyr y DU 09.10.20

Gweithdrefn gwacáu mewn achos o dân 05.10.20

Cwestiynau ac Atebion COVID-19 28.09.20

Y Diweddaraf ynghylch Covid-19 – Cyfyngiadau Symud Lleol 28.09.20

Neges oddi wrth y Cofrestrydd am ymddygiad myfyrwyr 25.09.20

Diweddariad Covid-19 – Cyfnod clo lleol 25.09.20

Profi, Olrhain a Diogelu 22.09.20

Ymddygiad Myfyrwyr o Ran Covid-19 18.09.20

Canllawiau – cyrraedd y Brifysgol o ardaloedd lle mae cyfyngiadau symud lleol 10.09.20

Campws Prifysgol Abertawe a Diogelwch Cymunedol 04.09.20

Diweddariad Pwysig: Gwybodaeth Gwarantin i Fyfyrwyr y DU a Rhyngwladol 02.09.20

Gwisgo gorchuddion wyneb ar gampws 27.08.20

Diweddariad mis Medi 10.08.20

Cyhoeddi Canlyniadau Dyfarniad Ar-lein i Fyfyrwyr Blwyddyn Olaf – Gwybodaeth ‘Rhwyd Ddiogelwch’ 10.07.20

Newyddion gan Wasanaethau Llyfrgell 25.06.20

Y Diweddaraf gan Brifysgol Abertawe am flwyddyn academaidd 2020-2021 – 28.05.20

Ymagwedd ‘Rhwyd Ddiogelwch’ – 17.04.20

Coronavirus

Ymddygiad Gwahaniaethol– 06.04.20

Asesiadau ac Arholiadau– 30.03.20

National restrictions to reduce the spread of Coronavirus – 24.03.20

Latest Update Regarding Corona Virus – 19.03.20

Summer Graduation Ceremonies Postponed – 18.03.20

Update Regarding Examinations and Assessment – 17.03.20

Message from the Vice-Chancellor: Coronavirus Update – Impact on the University – 16.03.20

Diweddariad ar y Coronafeirws – 13.03.20

Diweddariad ar y Coronafeirws – 12.03.20

Neges gan yr Is-Ganghellor: coronafeirws newydd – 06.03.20

Diweddariad ar y Coronafeirws – 03.03.20

Diweddariad Ar Y Coronafeirws– 25.02.20

Diweddariad Ar Y Coronafeirws– 10.02.20

Diweddariad ar deithio i Ddinas Wuhan ac Achosion o Goronafeirws– 29.01.20

Diweddariad ar deithio i Ddinas Wuhan a’r salwch Coronafeirws– 28.01.20

Teithio i Ddinas Wuhan 23.01.20

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University