Dylech hefyd fod yn ymwybodol bod y cyngor a’r wybodaeth honno ar gael i fyfyrwyr Prifysgol Abertawe ar dudalen we bwrpasol sy’n cael ei gwirio bob diwrnod gwaith a’i diweddaru pan fo angen.

Diweddariad: Profion Covid-19 Asymptomatig 30.11.20

Pedair gwlad y DU yn cytuno ar reolau newydd ar gyfer cyfnod yr ŵyl 26.11.20

Profion Covid-19 Asymptomatig 24.11.20

Cyhoeddiad Llywodraeth Cymru ar gynlluniau teithio’r Nadolig i fyfyrwyr 12.11.20

Rheoliadau Llywodraeth Cymru yn dilyn cyfnod cau’r cylch cenedlaethol 6.11.20

Cymorth yn ystod y Cyfnod Torri’r Cylch Byr 30.10.20

Diweddariad ar wasanaethau’r Brifysgol yn ystod y ‘seibiant tân’ am bythefnos 21.10.20

Cyfnod torri’r cylch yn dod i rym yng Nghymru gyfan ddydd Gwener 19.10.20

Arweiniad Profion Covid 19 a Hunanynysu i fyfyrwyr y DU 09.10.20

Gweithdrefn gwacáu mewn achos o dân 05.10.20

Cwestiynau ac Atebion COVID-19 28.09.20

Y Diweddaraf ynghylch Covid-19 – Cyfyngiadau Symud Lleol 28.09.20

Neges oddi wrth y Cofrestrydd am ymddygiad myfyrwyr 25.09.20

Diweddariad Covid-19 – Cyfnod clo lleol 25.09.20

Profi, Olrhain a Diogelu 22.09.20

Ymddygiad Myfyrwyr o Ran Covid-19 18.09.20

Canllawiau – cyrraedd y Brifysgol o ardaloedd lle mae cyfyngiadau symud lleol 10.09.20

Campws Prifysgol Abertawe a Diogelwch Cymunedol 04.09.20

Diweddariad Pwysig: Gwybodaeth Gwarantin i Fyfyrwyr y DU a Rhyngwladol 02.09.20

Gwisgo gorchuddion wyneb ar gampws 27.08.20

Diweddariad mis Medi 10.08.20

Cyhoeddi Canlyniadau Dyfarniad Ar-lein i Fyfyrwyr Blwyddyn Olaf – Gwybodaeth ‘Rhwyd Ddiogelwch’ 10.07.20

Newyddion gan Wasanaethau Llyfrgell 25.06.20

Y Diweddaraf gan Brifysgol Abertawe am flwyddyn academaidd 2020-2021 – 28.05.20

Ymagwedd ‘Rhwyd Ddiogelwch’ – 17.04.20

Coronavirus

Ymddygiad Gwahaniaethol– 06.04.20

Asesiadau ac Arholiadau– 30.03.20

National restrictions to reduce the spread of Coronavirus – 24.03.20

Latest Update Regarding Corona Virus – 19.03.20

Summer Graduation Ceremonies Postponed – 18.03.20

Update Regarding Examinations and Assessment – 17.03.20

Message from the Vice-Chancellor: Coronavirus Update – Impact on the University – 16.03.20

Diweddariad ar y Coronafeirws – 13.03.20

Diweddariad ar y Coronafeirws – 12.03.20

Neges gan yr Is-Ganghellor: coronafeirws newydd – 06.03.20

Diweddariad ar y Coronafeirws – 03.03.20

Diweddariad Ar Y Coronafeirws– 25.02.20

Diweddariad Ar Y Coronafeirws– 10.02.20

Diweddariad ar deithio i Ddinas Wuhan ac Achosion o Goronafeirws– 29.01.20

Diweddariad ar deithio i Ddinas Wuhan a’r salwch Coronafeirws– 28.01.20

Teithio i Ddinas Wuhan 23.01.20


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University