hubBydd gwasanaeth MyUniHub yn cau’n gynharach nag arfer ar ddydd Gwener 3 Rhagfyr 2021 am ganol dydd i fyfyrwyr a staff. Bydd cau’r gwasanaeth yn effeithio ar ein gwasanaeth desg yng Nghanolfan Wybodaeth y Tŵr yn ogystal â’n gwasanaeth o bell gan gynnwys dros y ffôn a sgwrs fyw.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra. Bydd ein gwasanaeth arferol yn ailddechrau o 8.30am ddydd Llun 6 Rhagfyr 2021.

Rhestrir ein horiau arferol yma. 

Iau Tachwedd 25th, 2021

Posted In: Negeseuon, Amrywiol

Leave a Comment

ListMae Discovery yn gweithio gydag Age Cymru y gaeaf hwn gyda’r nod o wneud y Nadolig ychydig yn fwy disglair i bobl hŷn yng Nghymru. Rydym yn lansio ein hapêl i ofyn i bawb lenwi blwch esgidiau wedi’u lapio ag anrhegion neu roi un, dwy neu gynifer o eitemau ag y gallant o fewn ein rhestr dderbyniol.

Gall y Nadolig fod yr amser gorau o’r flwyddyn i rai, ond i eraill gall fod yn unig iawn yn enwedig i lawer o bobl hŷn nad oes ganddynt deulu yn agos i ymweld â nhw. Gall cael anrheg ddydd Nadolig i’w agor wneud gwahaniaeth enfawr. (more…)

Posted In: Negeseuon, Amrywiol

Leave a Comment

Oni bai eich bod wedi eich eithrio, rhaid gwisgo gorchudd wyneb ym mhob ardal sydd ar gael i’r cyhoedd, gan gynnwys yr holl gynteddau, derbynfeydd, siopau, llyfrgelloedd, coridorau, grisiau, lifftiau, cyfleustodau, a mannau lle na ellir cadw pellter cymdeithasol o 2m.

Mae ein taflen wybodaeth ynghylch gorchuddion wyneb yn rhoi gwybodaeth fanwl am ddisgwyliadau’r Brifysgol o ran gwisgo gorchuddion wyneb.

Os oes gan fyfyriwr neu aelod o staff gyflwr meddygol neu anabledd ac os yw wedi’i eithrio rhag gwisgo gorchudd wyneb neu fasg, gallant ddewis gwisgo lanyard blodau haul, cario cerdyn eithrio neu lawrlwytho eithriad digidol i ffôn symudol,  a pheidio â phryderu y bydd pobl yn eu herio am beidio â gwisgo gorchudd wyneb.

Rydym yn ychwanegu at ein Cwestiynau Cyffredin Myfyrwyr drwy’r amser felly ewch i’n tudalennau gwe i gael yr wybodaeth ddiweddaraf.

Posted In: Negeseuon, Amrywiol, Llesiant

Leave a Comment

Wedi’i bostio ar ran myfyriwr

Byddwn yn ddiolchgar pe gallech gymryd rhan yn yr astudiaeth ymchwil hon, sy’n hanfodol ar gyfer traethawd hir fy Meistr ar ‘Realiti Estynedig mewn Addysg’.

Bydd yr astudiaeth yn golygu eich bod yn llenwi holiadur a phrawf cyflym o’m cais, ac ni ddylai gymryd mwy na 10-15 munud.

Cymerwch yr Holiadur

Byddwch yn ymwybodol bod eich ymatebion i’r holiadur yn anhysbys ac y cânt eu dileu ar ôl cyflwyno’r traethawd hir.

Diolch yn fawr am eich help.

Mercher Tachwedd 24th, 2021

Posted In: Arolygon ac Astudiaetha

Leave a Comment

Woman sitting on a park bench holding a folderGobeithiwn eich bod chi wedi mwynhau eich amser yma ym Mhrifysgol Abertawe a byddem wrth ein boddau pe baech chi’n aros gyda ni am gyfnod hirach. Dyma pam y dylech chi ystyried astudio ôl-raddedig gyda ni:

Os hoffech chi wella eich arbenigedd yn eich maes pwnc, datblygu eich sylfaen sgiliau, neu roi hwb i’ch rhagolygon gyrfa, mae gennym ni ystod o raglenni ôl-raddedig a chyfleoedd ymchwil sy’n arwain y ffordd yn fyd-eang i ddewis ohonynt. Porwch ein rhaglenni sydd ar gael yma. (more…)

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

« Previous PageNext Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University